Kategorie
Značky
Regiony
 
 

3M má novou řadu průmyslových lepidel

Společnost 3M přichází na český trh s komplexní řadou lepidel Rite-Lok, která nachází široký záběr uplatnění v nejrůznějších oblastech průmyslu, zejména pak v  automobilovém, elektronickém, reklamním, v provozu a údržbě, nebo ve výrobě zdravotnické techniky.

Tato jednosložková lepidla se velmi snadno a rychle nanášejí, neobsahují rozpouštědla a jsou velmi pevná v tahu a smyku. Rite-Lok nabízí také verze pro porézní a obtížně lepitelné povrchy. Kyanoakryláty      Rite-Lok lepí mnoho různých podkladů a lze je snadno dávkovat ručním nebo automatizovaným vybavením. Kyanoakrylátová lepidla Rite-Lok dokáží lepit kovy, plasty, dřevo, keramiku, pryž a kompozitní materiály. Vybrat si lze z variant odolných proti vysokým teplotám, z lepidel pro porézní a obtížně lepitelné podklady, nebo z lepidel s malým zápachem a nízkým zakalováním plastových povrchů. 
 
Anaerobní lepidla 3M Rite-Lok
 
Anaerobní lepidla Rite-Lok jsou velmi účinná jednosložková lepidla, která se vytvrzují bez přítomnosti vzduchu a v přítomnosti kovových součástí. Lepidla se často používají při montážích prováděných výrobci původních zařízení, v servisních odděleních při modernizacích a generálních opravách a v celém odvětví automobilové konstrukce. Dodávají se v široké řadě pevností a viskozit. Anaerobní lepidla Rite-Lok jsou vhodná k zajišťování a utěsňování závitů, utěsňování potrubních a hydraulických spojek, přidržování válcových součástí či vytváření plochých těsnění. Výhodou tohoto typu lepidel je jejich výborná trvanlivost, odolnost proti vibracím a kapalinám a ochrana před netěsnostmi a korozí. Ve srovnání s tradičními metodami zajišťování a utěsňování součástí mohou významně snížit hmotnost a cenu.
 
Konstrukční lepidla 3M Rite-Lok
 
Konstrukční lepidla Rite-Lok slučují rychlé vytvrzování s vysokou pevností v tahu, ve smyku a při odtrhování, aby se dosáhlo maximální provozní účinnosti. Používají se k vytváření trvalých, opakovaně zatěžovaných spojů. Konstrukční lepidla Rite-Lok umožňují spojovat odlišné materiály a tak spolehlivě nahrazují  pájení, matice se šrouby, nýty a další tradiční způsoby mechanického spojování. Pokrývají čelní plochy lepených součástí a rovnoměrně rozkládají zatížení na celý spoj, čímž se eliminuje soustředěné namáhání a zvyšuje se odolnost proti vibracím. Mezi přednosti těchto konstrukčních lepidel patří především schopnost rychlého vytvrzování, vysoká pevnost při odtrhování, zvýšená odolnost proti nárazům, chemikáliím a povětrnostním vlivům nebo i tepelným rázům a cyklickým změnám teplot. Navíc při použití těchto lepidel nedochází k poškození podkladu, protože není nutné vrtání a nevzniká deformace teplem (při svařování nebo pájení).
 
Lepidla vytvrzovaná ultrafialovým zářením 3M Rite-Lok
 
Tato jednosložková lepidla jsou vysoce účinná a polymerují působením ultrafialového záření. Lepidla jsou čirá, velmi pevná a rychle tuhnoucí. Zároveň umožňují řízené vytvrzování při pokojové teplotě. Lepidla Rite-Lok vytvrzovaná UV zářením je vhodné používat k lepení většiny kombinací skla, kovů a plastů, v nichž alespoň jeden povrch propouští UV záření. Využití najdou zejména při potahování, lepení, zapouzdřování, laminování a zalévání. Při jejich použití jistě každý ocení výbornou adhezi k mnoha podkladům včetně plastů a jejich vysokou pevnost.
 
24.leden 2009