Kategorie
Značky
Regiony
 
 

ACEA: EU žádá přísné limity hluku

Evropský parlament přijal 6. února 2013 tzv. pozici k úrovni hluku z motorových vozidel.

Evropská asociace automobilových výrobců ACEA se vyjádřila, že bude extrémně obtížné splnit limity, které Evropský parlament navrhuje. Dnes má Evropa nejpřísnější limity na světě. ACEA bude spolupracovat s orgány EU, aby se zajistilo, že snižování úrovně hluku vozidel bude probíhat v rozumném rámci.

Legislativní požadavky na úroveň hluku je třeba zvažovat v širších souvislostech. Normy regulující spotřebu paliva, hluk a bezpečnost mohou vytvářet protichůdné požadavky. Dnešní osobní automobily jsou o 90 % tišší a nákladní automobily vytvářejí 10 krát méně hluku než vozidla vyráběná v 70. letech.

28.únor 2013