Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Audi postupně obnovuje výrobu v Evropě

Audi v nadcházejících týdnech postupně obnoví výrobu ve svých evropských výrobních závodech. Společnost v polovině března oznámila přechodné přerušení výroby v Evropě.

Toto rozhodnutí bylo přijato kvůli váznoucím dodávkám dílů a poklesu poptávky v důsledku koronavirové pandemie.

Nadcházející obnovení výroby v celosvětové výrobní síti Audi se uskuteční ve spolupráci s koncernem Volkswagen, dodavateli a poskytovateli služeb. Neodmyslitelnou součástí obnovení výroby bude rozsáhlý soubor opatření zaměřených na bezpečnost zaměstnanců. Audi se přitom řídí doporučeními Ústavu Roberta Kocha a nařízeními zdravotnických institucí v příslušných zemích.

Společnost AUDI AG po přerušení výroby ve všech svých evropských výrobních závodech uskutečňuje nyní první kroky k návratu k obvyklému provozu. „Obnovení naší výroby je celoevropským aktem,“ říká Peter Kössler, člen představenstva odpovědný za výrobu. Výrobní a logistické procesy i dodavatelské řetězce jsou totiž vzájemně úzce provázány na základě spolupráce v rámci koncernu i s externími partnery v mezinárodním měřítku.

Výroba vozidel Audi bude v jednotlivých závodech obnovena a zvyšována podle stanoveného plánu od konce dubna. Výroba motorů v Győru se postupně rozběhla již v uplynulém týdnu.

Pro zaměstnance výrobních závodů v Německu, kteří se budou moci vrátit zpět do práce v plném rozsahu až v pozdějších fázích obnovení výroby, budou do té doby i nadále platit pravidla pro režim se zkrácenou pracovní dobou.

Zdroj: Audi, Olga Pásková
22.duben 2020