Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Autoklub ČR: přehodnoťte nulový limit alkoholu v krvi

Autoklub ČR ve svém novém prohlášení ale říká, že stanovení současného nulového limitu alkoholu v krvi řidiče by mělo být přehodnoceno.

V České republice platí nulový limit alkoholu, zatímco většina států Evropy stanovila pro řidiče limit 0,5 nebo 0,8 promile. Evropská unie nestanovila jednotný limit, pouze vyzývá členské státy, aby povolenou hladinu snižovaly.
Při zjištění jakékoliv nenulové hodnoty při dechové zkoušce je policista povinen vyzvat řidiče, aby se podrobil odběru krve. Laboratoře však hladiny nižší než 0,2 promile považují za nulové. Řidič tak končí bez trestu, zůstávají ale stohy formulářů a účty za testy. Za menší množství alkoholu v krvi, než které je ve většině zemí Evropy povolené, je řidič v ČR velmi přísně trestán.
Autoklub ČR je proto toho názoru, že:
– zavinění nehody pod vlivem alkoholu by mělo být nekompromisně trestáno, – policie by měla ve statistikách v souvislosti s „alkoholickými“ nehodami sledovat hladinu alkoholu v krvi řidičů,
– po zjištění hladiny alkoholu v krvi nižší (v případech, kdy nejde o zavinění nehody), než je tolerováno ve většině evropských států (0,5 promile), by měl následovat jen finanční postih,  bez přidělení trestných bodů a odebrání řidičského průkazu,
– stanovení současného nulového limitu alkoholu v krvi řidiče by mělo být přehodnoceno. Mělo by být zváženo uzákonění nenulového limitu, nejvýše však 0,5 promile, a s dalším omezením pro určité kategorie řidičů (mladiství, noví držitelé řidičského oprávnění, řidiči hromadné dopravy apod.).
 

14.srpen 2007