Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Autoklub: Dýchání při kontrolách je šikana

Opatření, které policie od 1. ledna 2010 chystá, je nepřiměřené, uvedl Václav Špička z Autoklubu České republiky.
 
Od 1. ledna 2010 by podle nařízení ředitele dopravní policie měla být dechová zkouška na přítomnost alkoholu v krvi součástí každé silniční kontroly. Policisté by měli nechat „dýchnout“ každému řidiči, kterého zastaví, každému řidiči, kterého budou jakkoliv kontrolovat. Čili kontrolováni budou nejen účastníci dopravní nehody či řidiči podezřelí z „požití“, ale úplně všichni; jinak řečeno – všichni řidiči budou podezřelí.
 
Motivací je skutečnost, že se zvýšil počet usmrcených při nehodách, kde byl zjištěn u řidiče alkohol v krvi – policie v období leden až listopad 2009 evidovala 83 usmrcených (zvýšení oproti 11 měsícům roku 2008 o 7 osob), což představuje 10,9 % z celkového počtu usmrcených.
 
Za stejnou dobu policie uvádí hlavní příčiny nehod:
*       nepřiměřená rychlost                 342 usmrcených, tj. 49,3 %,
*       nesprávný způsob jízdy              228 usmrcených, tj. 32,9 %,
*       nedání přednosti                        95 usmrcených, tj. 13,7 % z celkového počtu usmrcených.
 
Ve statistice se nesleduje, jak velké množství alkoholu řidič, který zavinil nehodu, v krvi měl. Soudní znalec v oboru toxikologie Ing. Jaroslav Zikmund uvádí: „Podle mých zkušeností mohu říci, že do 0,3 promile řidič neohrožuje svoje okolí.“ (zdroj: www.IHNed.cz 30. 1. 2009). Jinde pak říká: „Hladiny alkoholu v krvi pod 0,2 g.kg-1 považujeme za fyziologické.“
 
S přihlédnutím k těmto skutečnostem je vliv alkoholu na nehodovost a její následky ještě výrazně nižší, než uvádějí statistiky. K řadě nehodám, které jsou označovány jako „alkoholické“, by totiž nepochybně došlo i v případě, že by řidič pod vlivem alkoholu nebyl.
 
Opatření, které policie od 1. ledna 2010 chystá, je nepřiměřené.Samozřejmě je správné, aby požití alkoholu bylo trestáno, zejména prokáže-li se, že alkohol byl příčinou nehody. Policie by se však měla více zaměřit na příčiny, které způsobují nejvíce závažných nehod – viz výše, měla by jít po tom podstatném, eliminovat nejzávažnější příčiny současného neblahého stavu na našich silnicích, a řidiče zbytečně nešikanovat.
31.prosinec 2009