Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Automobilový park se za uplynulých 5 let téměř nezměnil

Dle souhrnné zprávy Sdružení automobilového průmyslu tvoří podíl vozidel ve věku 15 a více let  stále téměř 40 %.

V konci roku 2001 bylo v ČR registrováno celkem 3 523 277 osobních automobilů v průměrném věku 13,61 roku. Z tohoto počtu bylo 39,68 % ve věku 15 a více let. Největší podíl přitom měla vozidla domácí výroby (57,38 %) a vozidla z tzv. „východního“ bloku (18,62 %). Ostatní zahraniční vozidla tvořila 24,00 % z počtu vozidel ve věku 15 a více let.
V průběhu uplynulých 5 let však bohužel nedošlo k žádné podstatné změně v podílu vozidel ve věku 15 a více let na celkovém počtu registrovaných osobních automobilů. Z celkem 4 108 610 ks k 31.12.2006 registrovaných osobních automobilů bylo ve stáří 15 a více let již 1 585 494 osobních aut, tedy opět téměř 40 % (38,59 %) vozového parku. Průměrný věk vozového parku osobních automobilů se přitom zvýšil na 13,87 roku.
K určité změně však přece jenom došlo. Zatímco podíl vozidel domácí výroby na počtu automobilů ve věku 15 a více let se snížil téměř o 10 % (a podíl vozidel z „východního“ bloku se snížil o více než 5 %), na druhé straně podíl ostatních zahraničních vozidel vzrostl a to více než o 14 %.
Tempo vyřazování starých vozidel z registru je nejvyšší u vozidel domácí výroby, kde za 5 let došlo ke snížení jejich počtu o cca 42 %. U vozidel z „východního bloku“ došlo ke snížení počtu o 31,5 % a u ostatních zahraničních vozidel jen o necelých 30 %.  

20.červenec 2007