Kategorie
Značky
Regiony
 
 

AutoSap informuje o vývoji nehodovosti

Na internetových stránkách www.autosap.cz byly zveřejněny aktualizované údaje o vývoji nehodovosti na silnicích v ČR za upynulých 30 let.

1/ počty nehod, počty usmrcených a zraněných osob, odhadnutá hmotná škoda;  (přímo viz
http://www.autosap.cz/sfiles/a1-95.htm )

Od roku 1980 se na českých silnicích stalo 4 253 182 nehod šetřených Policií. Při těchto nehodách bylo usmrceno 35 646 osob a zraněno 898 062 osob. Při nehodách odhadnutá výše hmotná škody (pouze za roky 1992 až 2010) přesahuje částku 127 miliard Kč.

2/ počty nehod a počty usmrcených osob při nehodách osobních automobilů  ve vazbě na stáří vozu (za roky 2008 až 2010) (přímo viz http://www.autosap.cz/sfiles/2011%20Nehody%20OA%202010.ppt )

Při zhruba třetinovém ročním proběhu km se vozidla starší než 10 let podílejí na cca 1/2 nehod všech osobních automobilů. S přihlédnutím na roční proběh km se však na počtu usmrcených osob v osobních automobilech podílejí vozidla starší než 10 let z více než 65 %.

24.únor 2011