Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Bosch Diesel rozlévala svařák v Jihlavě

Charitativní a vánoční kulturní akce „Svařák“ firmy Bosch Diesel s.r.o. z Jihlavy se těšila i letos tradičně vysokému zájmu jihlavské veřejnosti.

Akci uspořádala firma pro své zaměstnance a veřejnost společně s doprovodným kulturním programem na jihlavském Masarykově náměstí v rámci vánočních trhů. Získaný výtěžek z prodeje svařeného vína dosáhl rekordní částky 49.735 korun.

Hlavním příjemcem výtěžku byla Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava. Finanční dar je určen na pomoc slabozrakým dětem ze speciálně pedagogického centra. Příjemci výtěžku ze stánkového prodeje předmětů z chráněných dílen jsou regionální neziskové organizace Benediktus z Chotěboře a Hospicové hnutí Vysočina.

Vánoční prodej svařeného vína je společně s firemním plesem konaným v březnu a květnovým benefičním koncertem Symfonického orchestru firmy Bosch již třetí letošní charitativní akcí, kterou organizuje vedení závodu firmy Bosch Diesel společně se svými zaměstnanci.

10.leden 2013