Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Bursík chce, aby úřady ročně koupily tisíc ekovozů

Obměna vozového parku veřejné správy by od příštího roku měla probíhat jinak. Ministr Martin Bursík ve středu navrhne vládě, aby české úřady nakupovaly každým rokem 1000 vozů s nízkými emisemi.

Plán „Za čistá vozidla“ se týká osobních a lehkých užitkových automobilů. Realizace programu nebude mít podle důvodové zprávy zásadní vliv na státní rozpočet. 
    "Pořizovaná vozidla nebudou výrazně dražší než standardní automobily, provozem těchto vozidel bude dosaženo úspor v pohonných hmotách, a tím i provozních nákladů. Dojde také ke snížení externích nákladů způsobených emisemi oxidu uhličitého a znečišťujícími látkami rizikovými z hlediska zdraví obyvatel," uvádí. 
 
    Cílem programu je dosažení alespoň čtvrtinového podílu "čistých" vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy k 1. lednu 2014. Pro orgány samosprávy může být obměna pouze doporučena, uvádí v předloze ministerstvo. Státní úřady by podle Bursíka měly jít příkladem, aby nákupem pro svoji potřebu povzbudily trh s "čistými" vozidly a aby tak tímto přístupem deklarovaly zájem na zlepšování ochrany životního prostředí. 
 
    Již v příštím roce by měl nákup ekologičtějších aut státními úřady snížit emise CO2 o 379 tun a uspořit 154.000 litrů benzinu a motorové nafty.
3.říjen 2008