Kategorie
Značky
Regiony
 
 

CAC LEASING hlásí zvýšení zisku

Společnost CAC LEASING vytvořila v roce 2006 čistý konsolidovaný hospodářský výsledek dle IFRS ve výši 311 mil. Kč, který tak meziročně vzrostl o 29 procent.

Nově uzavřené obchody dosáhly podle oznámení v roce 2006 objemu 14,76 miliard Kč a za stejné období společnost vykázala zisk ve výši 311 mil. Kč a v meziročním srovnání tak dosáhla jeho více jak čtvrtinového nárůstu (2005: 241 mil. Kč).
„Meziroční nárůst zisku o 29 procent je ovlivněn skutečností, že naše společnost začala od 1. 1. 2006 přiřazovat  dodavatelům provize související s leasingovými smlouvami do konstantní úrokové sazby. Efekt této změny vyvolal zvýšení úrokových výnosů z leasingu v roce 2006 ve výši 211 mil. Kč,“ doplňuje k finančním výsledkům společnosti Ing. Jiří Matula, generální ředitel a předseda představenstva CAC LEASING.
Ve výsledcích hospodaření společnosti se údajně pozitivně projevilo i snížení provozních nákladů v roce 2006 o 41 procent, na kterém se podílelo zefektivnění interních procesů. Společnost zaměstnává průměrně 300 zaměstnanců. V lednu 2006 vydala 3leté dluhopisy v celkovém objemu 1 mld. Kč.

2.červen 2007