Kategorie
Značky
Regiony
 
 

ČD Cargo vozí méně aut a je ve ztrátě

Mediafax – Kvůli propadu výroby strojírenských výrobků, automobilů a stavebnin se hospodaření společnosti ČD Cargo dostalo  v roce 2009 do ztráty 378 milionů korun.

Ztráta, kterou společnost ČD Cargo v loňském roce utržila, je vyjádřena ziskem před zdaněním (EBT). Předběžný zisk za rok 2009 před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) dosáhl 741 milionů korun. Rozdíl je dán vysokými odpisy ve výši 1,1 miliardy korun.

Tržby dosáhly v roce 2009 sumy 15 miliard korun. Oproti roku 2008 utržila společnost o 15,7 procenta méně, což je v absolutních číslech 2,8 miliardy korun méně.

Pokles zaznamenala společnost ČD Cargo i objemu přepraveného zboží. Loni bylo přepraveno 68,3 tun zboží. Oproti roku 2008 jde o pokles přepraveného zboží o 17,9 milionu tun, což je v procentním vyjádření 20,8 procenta.
Společnost ČD Cargo zaznamenala v roce 2009 pokles v jednotlivých druzích přepravy. Nejvíce klesla přeprava železa a strojírenských výrobků a to o 36 procent ve srovnání s rokem 2008. druhý největší výpadek byl u přepravy stavebnin, které klesly o 28 procent nebo přepravy pro automobilový průmysl, kde došlo k meziročnímu poklesu 24 procent.

Přeprava černého uhlí a koksu poklesla loni oproti roku 2008 o 22 procent a transport hnědého uhlí o 12 procent. Nárůst osmi procent zaznamenala přeprava potravin a zemědělských výrobků.

ČD Cargo vlastní 23 tisíc nákladních železničních vagónů a zaměstnává 9 700 zaměstnanců. V letošním roce se chce společnost vrátit k ziskovému hospodaření v sumě přes 1,3 miliardy korun před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) a zisku před zdaněním (EBT) ve výši okolo 150 milionů korun.

20.březen 2010