Kategorie
Značky
Regiony
 
 

ČLFA loni půjčila 118 miliard korun

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2012 na financování potřeb svých klientů 118,2 miliardy korun, o 5 % méně než v roce 2011.

Na financování zboží a služeb pro domácnosti bylo určeno 35,7 miliardy korun a na financování investic a provozu podnikatelských subjektů 82,5 miliardy korun.

Statistiky potvrdily pokračující trend v objemu financování podnikatelů prostřednictvím leasingů a úvěrů, který loni v podstatě odpovídal úrovni předchozích pokrizových let. Patrná je mírná změna produktové struktury ve prospěch podnikatelského úvěru.

„Výsledky za rok 2012 odpovídají našim předpokladům. I přes přetrvávající nepříznivé makroekonomické vlivy jsme zaznamenali několik pozitivních faktorů. Za pozornost stojí, že v době recese rostl zájem o produkty s přidanou hodnotou, jako je například operativní leasing Z toho lze vyvodit, že podnikatelské subjekty reagují na nedobrý ekonomický vývoj efektivnějším řízením svých nákladů,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 49 společností nabízejících finanční i operativní leasing, podnikatelské či spotřebitelské úvěry, splátkový prodej a factoring.

V souvislosti s pokračující stagnací investic, ale také s  omezením státní podpory fotovoltaiky došlo k celkovému poklesu leasingu movitých věcí pro podnikatelské subjekty o 10,4 % (měřeno výsledky 15 největších společností), který byl kompenzován pozitivním vývojem objemů v produktu podnikatelský úvěr (růst o 6,8 %).Zvýšil se také objem pohledávek postoupených v rámci factoringu (o 1,9 % – dle statistik Asociace factoringových společností ČR). Po hlubokém propadu na počátku recese vykázal oživení leasing nemovitostí (růst o 14 %, souhrn pořizovacích cen: 3,1 miliardy korun). Oblast spotřebitelských úvěrů loni dosáhla shodného výsledku jako v roce 2011 (34,2 miliardy korun).

Celkový objem pohledávek členů ČLFA z uzavřených smluv se pod vlivem hospodářského poklesu meziročně snížil o 4,5 % na 256,8 miliardy korun.

Jako obvykle i loni členské společnosti ČLFA uzavřely nejvíce smluv na financování vozidel, když zákazníkům poskytly prostředky na pořízení 43,2 % všech prvně registrovaných nových osobních automobilů v České republice – financovaly přes 75 000 nových osobních vozů.

17.únor 2013