Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Continental slíbil zaměstnancům podíl ze zisku

Technologický podnik Continental v roce 2017 vykázal výrazný růst a zisky. Tržby vzrostly o 8,5 % na 44 miliard eur a podíl EBIT na nich na 10,9 %. Společnost Continental tak překonala své roční cíle. Čeští zaměstnanci se můžou těšit na podíl ze zisku.

Při příležitosti vydání předběžných finančních výsledků poděkoval předseda představenstva Dr. Elmar Degenhart v Hannoveru více než 235 000 zaměstnancům po celém světě za vynikající výkon:

„Vy všichni jste znovu dokázali, že naše pevné zásady vytváří hodnotné věci. Finančně jsme ve skvělé formě, technologicky na špičce vývoje a mentálně jsme připraveni postavit se výzvám budoucnosti. Kvůli silné pozici tak vytváříme a spoluurčujeme směr převratných technologických změn v průmyslových odvětvích, kterým se věnujeme.“ V roce 2017 se čistý zisk Continentalu zvýšil na 3 miliardy eur. To odpovídá nárůstu o 6,5 % oproti loňskému roku a zisku 14,92 eura na akcii. „Představenstvo navrhuje zvýšení dividend o 25 centů na 4,50 eura. To by bylo již šesté zvýšení po sobě,“ říká Degenhart.

Pro rok 2018 počítá Degenhart s pokračováním růstu a ziskovosti: „Vstup do obchodního roku 2018 potvrzuje naše očekávání. Pro aktuální rok počítáme opět se značným zvýšením tržeb o téměř 7 % na přibližně 47 miliard eur před započtením vlivů směnného kurzu a s marží EBIT ve výši 10,5 %. Základem pro to bude nárůst celosvětové výroby osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel o více než 1 % na 96,5 milionu vozidel.“

Continental nezapomíná ani na své pracovníky po celém světě. Formou prémií jim bude vyplaceno celkem více než 170 milionů eur, tedy podíl ze zisku za rok 2017. Zaměstnanci s oprávněným nárokem dostanou peníze navíc v polovině dubna tohoto roku. Na rozdíl od jiných podniků neomezuje společnost Continental od roku 2004 vědomě okruh pracovníků s oprávněným nárokem na určitou skupinu nebo určitou zemi.

Continental_rok_2017_v_cislech

„Rok 2017 byl pro Continental úspěšný. Toho, čeho jsme dosáhli, jsme dosáhli společně. Je pro nás samozřejmostí, aby se každému pracovníkovi dostalo za jeho výkon uznání,“ vysvětlila členka správní rady odpovědná za personální oblast Dr. Ariane Reinhartová. „Pokládáme to za znak soudržnosti – jedné z našich čtyř základních zásad, kterými každý den aktivně žijeme,“ dodává. Na základě hospodářské výkonnosti a právních, resp. smluvních předpisů obdrží zaměstnanci Continental Automotive Czech Republic s.r.o. jako prémii 571 eur (asi 14 500 Kč).

Zdroj: Continental
20.březen 2018