Kategorie
Značky
Regiony
 
 

ČR registruje 1 145 962 přívěsů a návěsů

Ze statistik MD ČR vyplývá, že ČR bylo k datu 31.12.2020 registrováno 987 438 přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg a vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 750 kg, ale nejvýše 3500 kg). Analýzu čísel provedl Antonín Šípek.

Průměrné stáří těchto vozidel vyrobených od roku 1945 (kterých je evidováno 987 017 ks) činilo 21,74 roku. U zbývajících 421 vozidel vyrobených před rokem 1945 není rok výroby uveden.

Z výše uvedeného celkového počtu vozidel bylo 831 006 ks zařazeno v kat. O1 a 156 432 ks v  kat. O2.

Nejrozšířenější značkou jsou přípojná vozidel značky Agados, kterých je v registru vedeno 206 157 ks v průměrném věku 8,57 roku. Na dalších místech jsou pak s odstupem značky

Sport (89 465 ks, Ø věk 34,56 roku), Maro (32 448 ks, Ø 15,24 roku), Vezeko (29 638 ks, Ø  6,52 roku) a Pongratz (29 158 ks, Ø 10,62 roku). Bohužel celou řadu značek nelze dostatečně identifikovat, např. 186 827 ks vozidel kat. O1 a O2 je v registru vedeno pouze jako „přívěs“. Jedná se vesměs o starší vozidla, neboť jejich průměrné stáří je 38,13 roku.

Mezi nejmladší v této kategorii (s počtem registrací nad 2 800 ks) patří značky Martz (průměr 2,47 roku, 7 138 ks registrací), Zaslav (Ø 2,52 roku, 2 846 ks) a Brenderup (Ø 5,78 roku, 6 208 ks).

Vozidel kategorie O3 a O4 (vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3500 kg, ale nejvýše 10 000 kg a přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 10 000 kg) je registrováno v souhrnu 158 524 ks, průměrné stáří vozidel vyrobených po roce 1945 (těch je 158 373 ks) činí 29,63 roku.

Nejvyšší zastoupení vykazuje značka BSS s 66 982 ks, průměrný věk však činí 45,43 roku. Na druhém místě dle počtu registrací je značka Schmitz (13 095 ks, Ø věk činí 8,14 roku) a třetí je značka Schwarzmüller (8 949 ks, Ø věk 8,18 roku).

Vozový park s nejnižším průměrným věkem je podchycen u značky Krone (Ø 6,46 roku, celkem 8 191 ks), následují značka STAS (Ø 6,65 roku a 802 ks), a KÖGEL (Ø 7,86  roku, 6 425 ks) a PANAV (Ø 12,27 roku, 5 761 ks).

Zdroj: Antonín Šípek
3.únor 2021