Kategorie
Značky
Regiony
 
 

ČSOB se daří v operativním leasingu

V roce 2007 uzavřela společnost ČSOB Leasing v oblasti operativního leasingu 2 200 smluv, což je o 147 procent více než v předchozím roce. Hodně tomu napomohlo převzetí autoparků mateřské banky ČSOB a Poštovní spořitelny. Uvádí to zpráva firmy.

Celkové portfolio aktivních zákaznických smluv čítá 3 200 automobilů, strojů a zařízení. Více než 80 procent ze všech smluv uzavřených se zákazníky v roce 2007 tvořily automobily, jejich meziroční nárůst byl 156 procent. Zbytek z vloni uzavřených smluv tvořily stroje a zařízení s nárůstem o 111 procent. ČSOB Leasing jako univerzální společnost nabízí v rámci operativního leasingu ucelenou řadu produktů a služeb (operativní leasing bez služeb, full service leasing, fleet management a leaseback) pro financování a správu všech komodit. Tímto způsobem ČSOB Leasing financuje kromě dopravní techniky i pořízení a provoz strojů a zařízení, zejména stavební a manipulační techniky, ale i informačních technologií. Kvalita služeb ČSOB Leasing je certifikována dle ISO 9001:2000 také pro produkt full service leasing.

Významným rozšířením spravované flotily bylo převzetí správy vozového parku mateřské společnosti ČSOB a Poštovní spořitelny v březnu 2007. Oběma bankám je poskytován soubor služeb fleet managementu, což pro řidiče i správce autoparku představuje významnou úsporu administrativy a zvýšení efektivity práce. Nejvýznamnějším přínosem pro uživatele firemních vozidel banky bylo zavedení elektronické knihy jízd na bázi systému GPS. Elektronická kniha jízd je uživatelům k dispozici na informačním portálu eLeasing. Portál eLeasing je také efektivním nástrojem pro získání okamžitého přehledu o provozních nákladech jednotlivých vozidel nebo o celkových nákladech celého vozového parku podle jednotlivých služeb. Na základě takto získaných informací může uživatel řídit čerpání nákladů na jednotlivá vozidla a tím snížit a zefektivnit náklady vynaložené na provoz vozového parku. Informační portál je umístěn na internetové adrese www.eleasing.cz.
 

23.únor 2008