Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Čtvrtina státní správy přejde na alternativní paliva

Podle programu obměny vozového parku veřejné správy za „čistá“ vozidla, který vláda schválila v prosinci 2008, bude do konce roku 2013 několik tisíc vozidel státní správy mělo jezdit na pohony šetrné k životnímu prostředí. Do této skupiny patří nepochybně vozidla CNG. Celkem by se mělo nahradit 25 % vozidel rezortů státní správy, uvedla Česká plynárenská unie.

 
Znamená to, že každé čtvrté státní auto musí být od roku 2014 tzv. „ekologicky přátelským“ vozidlem . „CNG vozidla jsou takovými vozidly. Pohony CNG téměř neprodukují prachové částice, produktem hoření CNG je jen CO2 a voda.
 
Cena adekvátního množství paliva je přitom téměř poloviční a pořizovací cena vozů je stejná jako automobilů na naftu. Za vozidla CNG se také neplatí silniční daň. Státní správa tak může uspořené finanční prostředky investovat do řešení jiné potřebné problematiky,“ říká Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie.
 
Zatímco emise skleníkových plynů v ostatních odvětvích hospodářství v posledních letech klesají, doprava jich produkuje stále více. Podle agentury Deutsche Presse-Agentur se v České republice zvýšily za rok 2007 o 107 %, tedy se více než zdvojnásobily.
 
Státní správa používá zhruba dvacet tisíc aut. „Doprava představuje nejrychleji rostoucí zdroj emisí. Státní správa by proto rozhodně měla jít příkladem a povzbuzovat trh s čistými technologiemi. Nákupem ekologicky přátelských aut se nejen sníží exhalace, ale také ušetří za pohonné hmoty. Schválený Program je jedním z řady kroků, které by měly přispět k tomu, abychom dýchali čistší vzduch,“ konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík.
 
Podle Bílé knihy evropské dopravní politiky (White Paper on European Transport Policy) by měl zemní plyn dosáhnout do roku 2020 minimálně 10 % podílu na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě. Ve světě dnes jezdí 9,4 mil. CNG vozidel a odhaduje se, že v roce 2020 jich bude registrováno více než 65 milionů. Podle odhadů Evropské komise by v roce 2020 mělo jen v Evropě jezdit zhruba 23,5 milionu CNG vozidel.
 
To představuje každoroční nárůst kolem 18 %, úsporu 7 milionů barelů ropy denně a tedy významné omezení závislosti na ropě a ropných produktech. V současné době je v ČR 20 plnicích stanic a ještě tento rok by se jich mělo dalších 12 otevřít. Firma Bonett chce postavit v ČR do 5 let 30 stanic a společnost Vítkovice do 5 let dalších 50 stanic. Celkem se počítá s cca 400 plnicími stanicemi do roku 2020. Na trhu jsou i „domácí“ pomaluplnicí stanice.
25.březen 2009