Kategorie
Značky
Regiony
 
 

CzechInvest loni zprostředkoval rekordních 350 projektů

Státní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vloni zprostředkovala rekordních 350 projektů. Celková hodnota těchto investic činila 26,1 miliardy korun a vytvořilo se díky nim 12 326 nových pracovních míst.

V roce 2011 CzechInvest zprostředkoval 233 investic s objemem 33,7 miliardy korun.

“Pozorujeme odklon od velkých investic k menším, sofistikovanějším. Roste tak počet projektů s vyšší přidanou hodnotou,” konstatuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

V objemu investic a počtu nově vytvořených pracovních míst dominuje automobilový průmysl. Největší nárůst však zaznamenala oblast IT a vývoje softwaru – meziročně došlo ke zvýšení o 150 procent.

“Investice do tohoto druhu projektů jsou méně náročné, mnoho společností se k nim proto v době ekonomické nestability uchyluje raději a častěji, než tomu bylo v minulosti. Česká republika se zároveň v oblasti IT už několik let zpět profiluje jako lokalita s velkým potenciálem,” říká Petr Očko, který agenturu řídí.

Podnikatelé v roce 2012 nejčastěji mířili do Jihomoravského, Středočeského a Moravskoslezského kraje. O výběru lokality nejčastěji rozhodují faktory jako připravená infrastruktura, logisticky vhodná poloha, nižší pracovní náklady, dostupnost kvalifikované pracovní síly a blízkost velkých automobilových výrobců.

V objemu investic a počtu nově vytvořených pracovních míst tradičně dominuje automobilový průmysl. Výrobní projekty se oproti tomu na celkovém počtu projektů loni podílely pouze 16 procenty.

Počet nových investice se zvyšuje dlouhodobě. Zatímco v roce 2002 jich bylo 57, o dva roky později již CzechInvest zprostředkoval 138 nových projektů. K poklesu došlo pouze v krizovém roce 2009 – tehdy z 208 na 186 nových investic.

26.březen 2013