Kategorie
Značky
Regiony
 
 

CzechInvest spustil nový portál pro české dodavatele

Dvě specializované databáze českých dodavatelů z automobilového a leteckého
průmyslu dnes zveřejnila agentura CzechInvest na novém internetovém
portálu.

Zahraniční i domácí firmy mohou nyní vyhledávat mezi více než šesti sty
novými profily potenciálních dodavatelů nebo partnerů. Databáze jsou zdarma
přístupné v češtině, angličtině a němčině na portálu agentury CzechInvest na
adrese http://suppliers.czechinvest.org/.
„Nový portál je pro naše podniky příležitostí, jak získat dlouhodobé zakázky
nebo přístup na zahraniční trhy. Využívají ho expandující české firmy nebo
nadnárodní společnosti, které tu hledají své dodavatele,“ říká Tomáš Hruda,
generální ředitel agentury CzechInvest.
„České podniky, které by se chtěly stát součástí databází, se mohou hlásit
na adrese suppliers@czechinvest.org,“ říká jejich správce Vojtěch Rajtr.
„Podmínkou je, aby byly výrobními dodavateli s minimálním počtem padesáti
zaměstnanců a se sídlem v ČR. Po zaslání vyplněného dotazníku s údaji o
firmě, výrobcích a používaných technologií je do databáze bezplatně
zařadíme,“ uzavírá Rajtr. Celkem je nyní na portálu ve třech databázích
vystaveno 2 400 profilů českých firem.

24.září 2006