Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Dachser členem Svazu chemického průmyslu

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic se zařadil mezi členy Svazu chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR).

DACHSER Czech Republic se bude v SCHP ČR podílet na projektech zaměřených na logistiku.

 Dlouholeté zkušenosti a znalost trhu společnosti DACHSER Czech Republic se ideálně doplňují s aktivní podporou podnikatelských zájmů členských společností SCHP v České republice a se zapojováním českého chemického průmyslu do evropského a světového hospodářského systému, na kterém SCHP ČR již řadu let participuje.

 

„Logistika pro chemický průmysl má velký potenciál,“ říká Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s., a dodává, „proto jsme rádi, že jsme se stali členem Svazu chemického průmyslu České republiky, který je pro nás zdrojem informací v oblasti chemického průmyslu a platformou pro setkávání se specialisty v oboru.“

 

DACHSER poskytuje svým zákazníkům specifické řešení Chem-Logistics šité na míru potřebám společností v chemickém průmyslu. Kombinuje logistické služby centralizovaného providera, standardizované přepravy, skladování a vlastní IT aplikace s dlouholetým know-how pro chemický průmysl. To je garantováno speciálně vyškolenými experty na chemickou logistiku, zejména pak na skladování a přepravu nebezpečného zboží.

 

Společnost DACHSER Czech Republic bude v SCHP ČR zastupovat Petr Chalupný, který se zároveň stane členem Výboru pro logistiku. Petr Chalupný zastává v DACHSER Czech Republic funkci Chem-Logistics manažera, má příslušnou odbornou kvalifikaci a dlouholeté zkušenosti s logistikou nebezpečných látek.

 

Vstupem do Svazu chemického průmyslu České republiky dostal DACHSER Czech Republic možnost podílet se na projektu ChemLog, který usiluje o posílení bezpečnosti přepravy chemických látek, odstraňování překážek pro mezinárodní dopravu a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ve střední a východní Evropě. Jedním z cílů je i podpora rozvoje logistických center pro kombinovanou dopravu a jejich začlenění do jednotné evropské dopravní infrastruktury.

 

V současné době probíhá další fáze projektu, a to ChemLog T&T, který se zabývá monitorováním přepravy nebezpečných látek v regionu střední a východní Evropy a možností předávání těchto informací do transportních informačních a nehodových systémů, jakým je např. v ČR využívaný TRINS.

1.prosinec 2012