Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Den Země: Porsche ČR měla workshop k ochraně klimatu

Porsche Česká republika, největší importér osobních a užitkových vozů do ČR, uspořádala na Den Země online workshop „#Project1Hour“, a připojila se tak ke globální iniciativě #Project1Hour koncernu Volkswagen. Workshopu se zúčastnili nejen zaměstnanci importéra, ale také pracovníci obchodních partnerů.

Cílem akce bylo prohloubit povědomí o klimatické změně a jejích důsledcích a podpořit společné úsilí o realizaci účinných změn v pracovním i soukromém životě každého jednotlivce, které umožní zachovat planetu obyvatelnou i pro budoucí generace.

„Změna klimatu je jednou z největších výzev v historii lidstva a týká se nás všech,“ říká Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche Česká republika, a dodává:

„K tomu, abychom globální oteplování udrželi na takové úrovni, která zaručí obyvatelnost naší planety i v budoucnosti, musí každý přispět svým dílem. Proto jsme se společně s naší obchodní sítí připojili k programu dekarbonizace koncernu Volkswagen. K jeho realizaci přispívá také iniciativa #Project1Hour, jíž se účastní statisíce zaměstnanců koncernu a do níž jsme u příležitosti Dne Země zapojili také naše obchodní partnery. Společný workshop přinesl mnoho nových a zajímavých podnětů pro naše další úsilí, které se budeme snažit uvádět do praxe jak v pracovním, tak i v osobním životě.“

Online workshop „#Project1Hour“ organizovaný společností Porsche Česká republika přinesl kromě základních informací o změně klimatu a jejích důsledcích také interaktivní kvíz a rychlý test pro všechny účastníky. Cílem bylo rozšířit obecné znalosti o tématech změny klimatu a emisí CO2 a poskytnout přehled o osobním vlivu každého jedince na klima (tzv. uhlíková stopa). V závěrečné části workshopu účastníci vypracovali své návrhy a příspěvky k ochraně klimatu na osobní i týmové úrovni.

Koncern Volkswagen žádá v rámci projektu #Project1Hour své zaměstnance, aby po dobu jedné hodiny věnovali svou pozornost změně klimatu, získali o ní více informací a navrhli konkrétní osobní příspěvky k ochraně klimatu. Podle účastníků workshopu Porsche Česká republika by k účinné ochraně klimatu přispěla celá řada konkrétních kroků.

Mezi oblasti týkající se pracovního prostředí šlo o omezení tisku, dojíždění do práce hromadnou dopravou, využívání sdílené mobility i šetření energiemi. Mezi obecné pak například změna paradigmatu spotřební ekonomiky, výroba kvalitnějších produktů s delší životností, podpora drobných farmářů a ekologického zemědělství, nakupování s opakovaně použitelnými taškami, nošení oblečení z recyklovaných materiálů, důsledné a správné třídění odpadu, používání ekologických a přírodních čisticích prostředků nebo zvyšování podílu elektromobilů ve vozových parcích.

Na klimatické konferenci OSN (COP 21) v Paříži v roce 2015 se vlády z celého světa shodly, že globální narůst teploty by měl byt omezen na hodnotu výrazně pod 2 °C v porovnání s předindustriální dobou, a pokud je to možné, měla by se průměrná teplota zvýšit maximálně o 1,5 °C v porovnání s úrovní roku 1850.

Koncern Volkswagen si v souladu s těmito závěry stanovil cíl snížit emise CO2 do roku 2025 o 30 % oproti roku 2015 a do roku 2050 dosáhnout neutrální bilance emisí CO2.

Zdroj: Běla Jašková
6.květen 2022