Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Kooperativa podpořila holešovické Dny IZS

Týden hrdinů i Dny IZS, které se letos konají od 9. září do 14. září na Výstavišti Praha v Holešovicích, doplňují i expozice Kooperativy a Platformy VIZE 0.

Zaměřují se na správné chování dětí na silnicích a také problematiku vlivu omamných látek na bezpečnost silničního provozu. Pozornost je ovšem věnována i viditelnosti chodců a cyklistů za tmy. Návštěvníci si vyzkoušejí, jak fungují retroreflexní materiály, a s sebou si budou moct odnést vlastnoručně vyrobený odznáček, který za snížené viditelnosti zvýší jejich viditelnost. 

Letos už počtvrté probíhá v areálu Výstaviště Praha pod názvem Týden hrdinů preventivní akce určená žákům prvního i druhého stupně základních škol. Profesionální zdravotníci, hasiči a policisté školáky seznámí, jak se správně zachovat v krizových situacích, co dělat, když hoří, jak poskytnout první pomoc a také jak se orientovat v městském provozu.

Jednou z oblastí, na které je zaměřena pozornost, je i prevence užívání drog. Kooperativa ve spolupráci s Policií ČR na svých stanovištích podrobně seznámí žáky základních škol s nebezpečími spojenými s užíváním návykových látek. Vše je maximálně názorné, srozumitelné. Děti se mohou podrobně zeptat na vše, co je zajímá. A nechybějí ani praktické ukázky. Kooperativa pro mladé návštěvníky připravila tzv. drogové brýle, jež jim názorně přibližují negativní působení omamných látek.

Na Týdnu hrdinů nechybí ani Platforma VIZE 0, která ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti připravila praktické ukázky správného a účinného používání reflexních prvků chodci. Pamatováno je i na mladé cyklisty, kteří si zopakují povinnou i doporučenou výbavu bicyklu, jak se účinně zviditelnit za tmy a také jak správně používat cyklistickou přilbu.

Ve dnech 13. a 14. září se Výstaviště v rámci Dnů IZS otevře široké veřejnosti, která se může těšit na praktické ukázky práce Integrovaného záchranného systému. Kooperativa i Platforma VIZE 0 se v jejich rámci zaměří na problematiku viditelnosti v silničním provozu. Toto téma začíná být aktuálně nadmíru důležité. Blíží se podzim a zima, tedy období roku, kdy bývá po většinu dne snížená viditelnost. Noční silnice jsou nebezpečné. Po setmění je riziko vzniku dopravní nehody až 4x vyšší než za dne. A statistiky prokazují, že dlouhodobě za tmy umírá více než polovina ze všech usmrcených chodců. Expozice budou pro návštěvníky opravdu atraktivní. Kooperativa ve spolupráci se společností 3M připravila především pro rodiče s dětmi dílničky, kde si mohou vyrobit vlastní reflexní prvek v podobě nažehlovačky nebo odznáčku. Naopak Plaforma VIZE 0 ve spolupráci s odborníky z 3M umožní ve speciální expozici seznámit se maximálně názorně s efektivitou reflexních prvků za tmy. Připojí se i Autoklub ČR, který návštěvníkům akce zdarma nabízí provedení orientačního vyšetření zraku.

Zdroj: Milan Káňa
13.září 2019