Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Dovozci mají systém na zpětný odběr baterií

 
Novela zákona o odpadech stanovila povinnosti výrobcům v oblasti zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů. Většina českých dovozců automobilů si zvolila plnění povinností prostřednictvím solidárního systému, píše David Hrabina v aktuálním vydání Automakers.
 
Vznik tohoto systému se datuje k 16. 3. 2010, kdy byla těmito zástupci podepsána dohoda o solidárním plnění povinností v oblasti zpětného odběru použitých automobilových baterií. Mezi zástupce solidárního systému se tak zařadily společnosti, kterými jsou CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA, DK automoto, FIAT ČR, FORD MOTOR COMPANY, Honda Česká republika, Hyundai Motor Czech, Chrysler Czech Republic, Chevrolet Central and Easter Europe, Isuzu Trucks Czech Republic, KIA MOTORS CZECH, Mazda Motor Logistics Europe, Mercedes-Benz Česká republika, M Motors CZ, PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA, Renault Česká republika, Renault Trucks ČR, SUBARU ČR, SUZUKI MOTOR CZECH, Toyota Motor Czech, Volvo Auto Czech.
 
Prostřednictvím solidárního systému tito výrobci na základě písemně uzavřené smlouvy odpovídají za plnění povinnosti zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a materiálové využití automobilových baterií, a to společně a nerozdílně. Zástupci solidárního systému v roce 2010 uvedli na trh celkem 1 888,459 tun automobilových baterií.

Více o problematice zpětného odběru autobaterií v tištěné verzi Automakers!

3.září 2011