Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Zóny se zákazem dieselů chystá Francie

Francouzská média tento týden uvedla, že v případě dosažení špičky znečistění ovzduší může být nyní na základě podmínek plakety Crit´Air vyhlášen zákaz vjezdu i v celém departementu Drôme.

Nyní tedy bude možné vyhlásit celoplošně na území 24 departementů zákazy vjezdu dieslovým vozidlům, nejprve bude vjezd zakázán vozidlům s plaketou Crit´Air 5, která se nejvíce týká starších dieslových vozidel. Francouzům je doporučeno si plaketu zakoupit v každém případě.

Bude mít Francie v brzké době více ekologických zón než Německo?

Zimní měsíce jsou měsíci znečistění ovzduší – ne proto, že je produkováno více škodlivin, ale protože povětrnostní podmínky více přispívají k jejich koncentraci. V mnoha částech Francie bylo dosaženo špičky znečistění ovzduší, a sice v departementech Nord, Alsace a Loiret.

Navíc se Evropská komise zaměřila na některé země, které dlouhodobě překračují povolené normy. Mezi jinými Německo a Francii, které kárá za porušování dohodnutých hraničních hodnot škodlivin. Nicolas Hulot, francouzský ministr životního prostředí, vyzval města k rychlejšímu vypracování plánu k dosažení čistšího ovzduší a předložení konkrétních opatření do konce března 2018. Je tedy pravděpodobné, že k současným 24 stávajícím francouzským ekologickým zónám přibydou v brzké době další.

Zákazy vjezdu hrozí ze dne na den

Tento trend je již patrný, neboť stále více departementů se přiklání k zavedení plakety Crit´Air jako jednomu z nástrojů katalogu opatření pro případ znečistění ovzduší. Pokud bude v těchto oblastech obzvláště silné znečistění prachovými částicemi, oxidy dusíku nebo ozonem, mohou být okamžitě vyhlášeny zákazy vjezdu pro určité EURO třídy, a to ohlášením s pouze jednodenním předstihem.

Zvláštností nových zón je, že je sice v případě extrémního znečistění ovzduší možné vyhlásit zákazy vjezdu, v rámci zón však neexistují žádné předem definované oblasti, v nichž je možné zákazy vjezdu očekávat. Oblast bude vždy definována jednotlivě a bude platná pouze po dobu trvání špičky znečistění ovzduší! Více informací na crit-air.fr.

Zdroj: green-zones.eu
27.únor 2018