Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Evropa: dubnové prodeje osobních aut nižší o 80 %

Za leden až duben 2020 bylo v zemích EU27+EFTA+UK dle údajů zveřejněných ACEA poprvé zaregistrováno celkem 3 346 193 ks nových osobních automobilů, upozornil analytik Antonín Šípek.

Je to o 39,1% (o 2 145 810 ks) méně než ve stejném období roku 2019. Jedná se o nejnižší hodnotu prodejů od roku 2004. Ta byla zatím zaznamenána v roce 2013 a to 4 184 277 ks. V samotném měsíci dubnu poklesly první registrace oproti dubnu 2019 o 78,3 %, tedy o 1 052 999 ks vozidel.

K poklesu prodejů v souhrnu za leden až duben došlo na trzích všech zemí. Nejvyšší poklesy byly zaznamenány ve státech nejvíce postižených koronavirem.

Pokles prvních registrací byl u téměř všech výrobních skupin vyšší než 30 %. Nižší propad byl podchycen pouze u Toyota Group (- 27,9 %) a BMW Group (- 29,6 %).

U jednotlivých výrobních značek se „dařilo“ třem „prémiovým“ značkám. Nárůst prodejů byl ale zaznamenám pouze u značky DS (o 0,44 % při celkových prodejích za leden až duben ve výši 14 003 ks), značka Porsche vykázala pokles jen o 11,1 % (při prodejích za leden až duben 18 520 ks) a u značky Lexus došlo k poklesu o 22,4 % (prodeje celkem 11 902 ks). U značek, jejichž prodeje za leden až duben 2020 přesáhly 90 000 ks, byl s výjimkou tří (Toyota, BMW a Škoda) pokles vyšší než 30 %.

 

 

 

Zdroj: Antonín Šípek
22.květen 2020