Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Evropská komise schválila podporu investice Hyundai

Evropská komise oznámila schválení veřejné podpory, kterou Česká republika hodlá poskytnout automobilové společnosti Hyundai.
 
Korejská společnost Hyundai Motor Company hodlá investovat v Nošovicích na Frýdecko-Místecku do výstavby nového závodu na výrobu osobních automobilů. S Českou republikou má uzavřenou investiční smlouvu, která upravuje všechny formy veřejné podpory, jež může společnost čerpat. Evropská komise svým rozhodnutím schválila přímou dotaci a prodej pozemků za zvýhodněnou cenu do celkové výše 111 mil. euro.
 
Mimo uvedené získá společnost Hyundai také veřejnou podporu podle zákona o investičních pobídkách ve formě slevy na dani z příjmu, hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci zaměstnanců. Tyto podpory mohou být poskytnuty podle v minulosti již Evropskou komisí schváleného programu podpory (zákon o investičních pobídkách).
 
Celkově mohou všechny tyto zmíněné podpory dosáhnout až výše 194,49 mil. euro. Jedná se zároveň o 15% z celkových investičních nákladů společnost Hyundai v České republice. Realizace investice musí přinášet určité výhody regionu, mimo jiné ve formě tvorby nových pracovních míst a nových příležitostí pro subdodavatele z regionu.
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se případem Hyundai zabýval od poloviny loňského roku. Na podzim 2007 byla notifikace předána Evropské komisi. ÚOHS se nadále v procesu posuzování daného případu účastnil řady jednání v Bruselu a také s poskytovatelem i příjemcem veřejné podpory při přípravě odpovědí na dotazy Evropské komise. Jednalo se o jeden z nejnáročnějších případů, které ÚOHS v oblasti veřejné podpory od vstupu ČR do EU posuzoval. „Významnou je také skutečnost, že dosud všechny navržené veřejné podpory byly České republice v Bruselu schváleny jakožto slučitelné s evropskými předpisy,“ dodal místopředseda ÚOHS Kamil Rudolecký.
24.květen 2007