Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Evropský parlament hlasuje o CO2 nákladních aut

Evropský parlament by měl 14. listopadu hlasovat o emisích CO2 z nákladních aut. Jednání navazuje na hlasování ve výboru EP pro životní prostředí o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká užitková vozidla.

Podobný proces, jako byl pro OA a dodávky v minulých týdnech. Mezi hlavními prvky u těžkých vozidel jsou:

  • snížení emisí CO2 oproti roku 2019 na úrovni – 20 % k roku 2025 a – 35 % k roku 2030
  • povinný podíl bezemisním „městských“ autobusů v rámci nových prodaných vozidel
  • de facto povinný podíl nízkoemisních nákladních vozidel

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl se v říjnu 2018 připojil k vyjádření ACEA k těmto událostem a dále k tomu řekl:

Automobilový průmysl se aktivně podílí na snižování emisí CO2 z dopravy, dekarbonizace dopravy však musí být realizována postupně. Výsledek dnešního hlasování výboru ENVI Evropského parlamentu o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro těžká užitková vozidla (HDVs) je nepříznivou zprávou pro evropský i český automobilový průmysl. Česká republika je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem autobusů na světě a tradičním výrobcem některých typů nákladních automobilů. Pokud by finální verze nařízení vycházela z dnes odhlasovaných pozměňovacích návrhů, bude mít tato legislativa na českou ekonomiku a její významné firmy nemalé dopady. Evropská komise ve svém návrhu z května tohoto roku navrhla, aby se emise CO2 z nových HDVs k roku 2025 snížily o 15 % a k roku 2030 o 30 % (oproti roku 2019). Česká i evropská asociace automobilového průmyslu považovala již tento návrh za značně ambiciózní a jako reálné (za vysokých investic) navrhovala snížení k výše uvedeným termínům o 7 % a 16 %. Je zde zapotřebí brát ohled na to, že nákladní automobily/autobusy mají zcela jiný trh, podmínky uplatnění a životní cyklus, než osobní vozy. Výbor ENVI dnes odhlasoval snížení o 20 % k roku 2025 a o 35 % k roku 2030  a navíc de facto povinný podíl prodaných nízkoemisních nákladních vozidel, což znamená nerespektování reálných podmínek výroby, trhu i využití vozidel v tomto segmentu.

Zdeněk Petzl

 

Zdroj: AutoSAP, Miroslav Konvalina
14.listopad 2018