Kategorie
Značky
Regiony
 
 

GEFCO držitelem Happy Trainees 2018

Skupina GEFCO, globální poskytovatel služeb pro průmyslový dodavatelský řetězec a hráč v oblasti logistiky hotových vozidel, získala ocenění Happy Trainees 2019 v kategoriích Svět i Evropa.

GEFCO se tak poprvé zařazuje mezi pět nejlepších světových společností, kde jsou stážisté, učni i mezinárodní firemní dobrovolníci spokojeni. Přední pozice v žebříčku letos obsadilo také GEFCO Francie, ocenění Happy Trainee získalo v roce 2018 také GEFCO v České republice.

O Happy Trainee- průzkumu spokojenosti v oblasti lidských zdrojů

Žebříček “ChooseMyCompany.com/HappyIndex®Trainees” vznikl roku 2012 a oceňuje společnosti s vysokou kvalitou interních systémů nástupu, podpory i vedení studentů. Anketa má dva hlavní cíle- pomáhat směrovat mladé zaměstnance v jejich kariérních rozhodnutích informacemi o zaměstnavatelích se špičkovou péčí o studenty a zároveň poskytovat zpětnou vazbu zúčastněným společnostem a umožnit jim zhodnotit objektivně svoji politiku v oblasti lidských zdrojů.

Online průzkumu pro nadcházející rok se zúčastnilo více než 50 000 stážistů a učňů, kteří na základě své každodenní zkušenosti hodnotili společnosti škálou od 0 do 5 v celkem šesti oblastech: kariérní rozvoj, pracovní prostředí, řízení, motivace, hrdost a radost z práce. Ocenění Happy Trainee letos získalo 200 společností z více než tří tisíc zúčastněných, a to ve 3 kategoriích odvíjejících se od počtu studentů, které firma ročně zaměstnává (méně než 100, 100-499, více než 500).

GEFCO se letos poprvé zařadilo mezi prvních 5 světových společností (v kategorii firem zaměstnávajících 100-499 studentů ročně), ve kterých jsou studenti, stážisté a učni nejspokojenější, když získalo 3,87 bodů z pěti maximálně možných. 77,6 % studentů vyhodnotilo společnost GEFCO jako firmu, kterou by pro stáž, práci při studiu či mezinárodní dobrovolnický program jednoznačně doporučili.

Podobně jako v kategorii Svět získalo letos GEFCO ocenění také v kategoriích Evropa a Francie, kde dosáhlo 3,85, resp. 3,84 bodů. Tento výsledek potvrzuje konzistenci firemní politiky ve Francii, stejně jako v celé Evropě a pobočkách po celém světě.

„Musím říct, že jsme oceněním velmi potěšeni. Je pro nás důkazem důvěry, kterou v nás studenti vkládají. Učební plány, kariérní rozvoj a odborná příprava jsou pro výkonnost a úspěch Skupiny klíčovými faktory. Spoléháme se na mladé talenty i na jejich nápady především při implementaci interních inovací a rozvoji naší společnosti. V rámci našich týmů hrají studenti a stážisté důležitou roli a náš vzkaz pro středo i vysokoškoláky je „přidejte se k nám!“, okomentovala top pozice GEFCO v žebříčku Happy Trainees i firemní postoj ke studentům a stážistům Virginie Outerovitch, řiditelka divize Group Talent společnosti GEFCO.

„V situaci, kdy nezaměstnanost na českém trhu práce klesla pod 3 % si šikovní studenti, ale i absolventi škol mohou své budoucí zaměstnavatele vybírat. Máte-li zájem o ty nejlepší z nich, pak dobrá reference a kontakt s budoucím zaměstnancem již v průběhu studia hraje jednu z hlavních rolí. Ocenění Happy Trainees je puncem vysoké kvality firmy a směrovkou, do kterých společností se absolventi mají vydat žádat o práci,“ komentuje situaci v České republice Lenka Jírovcová, HR manažer pro Českou republiku.

Zdroj: GEFCO, Martina Beranová
6.listopad 2018