Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Generali zveřejnila vítěze SME EnterPRIZE

Skupina Generali, jejíž součástí je Generali Česká pojišťovna, završila druhý ročník projektu SME EnterPRIZE – iniciativy určené k propagaci udržitelného podnikání mezi evropskými malými a středními podniky. Soutěž má devět vítězů, které odborníci vybrali z více než 6600 malých a středních podniků napříč Evropou.

Akce se kromě oceněných zúčastnili také významní politici, přední akademici i vizionáři.

Skupina Generali spolu s odbornou vědeckou komisí složenou z členů z akademické sféry, byznysu a think-tanků posuzovala žadatele na základě jejich sociálních, environmentálních a komunitárních závazků, včetně implementace pozoruhodných iniciativ udržitelnosti ve svých obchodních aktivitách. Cílem je, aby se mohli stát inspirativním modelem pro ostatní podnikatele a být ambasadory udržitelnosti.

Na akci bylo také představeno nové vydání tzv. Bílé knihy vytvořené SDA Bocconi – School of Management Sustainability Lab. Tento dokument zkoumá pokrok, kterého evropské malé a střední podniky dosáhly při budování udržitelných podniků, problémy, kterým čelí, a to, co mohou udělat širší politické a finanční komunity, aby jim pomohly.

Výzkum, který proběhl mezi tisícovkou evropských malých a středních podniků, mimo jiné zdůraznil, že zatímco některé podniky již zavedly udržitelné obchodní modely, jiné naopak stále zaostávají. Výsledkem je znepokojivá polarizace těchto dvou přístupů.

Malé a střední podniky společně představují více než polovinu evropského HDP a 99 % společností v EU, jsou současně základem evropské ekonomiky a jsou zásadními hnacími silami udržitelné transformace. Vzhledem k tomu, že podniky napříč Evropou jsou nyní pod tlakem, je nejvyšší čas, aby Evropa zdvojnásobila úsilí o udržení se na udržitelné cestě. To znamená udržet environmentální a společenské cíle a malé a střední podniky v centru hlavních politických iniciativ, od unie kapitálových trhů přes plán obnovy EU až po nedávno oznámený balíček pomoci malým a středním podnikům a nadcházející reformy trhu s energií.

Generální ředitel Generali Group Philippe Donnet uvedl: „Je to velmi náročná doba pro mnoho malých a středních podniků, které v posledních letech musely čelit krizím zasahujícím celý svět. Evropa udělala velké pokroky v tom, aby se environmentální cíle a sociální závazky staly jádrem ekonomiky. Musíme být v tomto ohledu aktivnější než kdy jindy. Musíme udržet malé a střední podniky v popředí všech hlavních politických iniciativ, abychom splnili ekologické a ekonomické ambice EU, které jsou jádrem budování udržitelné a odolné budoucnosti pro všechny.“

Hrdinové udržitelnosti“ 2022

Skupina Generali v letošním ročníku vybírala z více než 6 600 malých a středních podniků, které se do soutěže zapojily a následně ocenila „hrdiny udržitelnosti“: společnosti vybrané v oblastech sociální péče, životního prostředí a komunity a pocházející z devíti evropských zemí: ​​Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko a Španělsko.

Lucia Silva, manažerka skupiny Generali pro udržitelnost a sociální odpovědnost komentovala letošní ročník: „Pro vybudování inkluzivnější a zelenější budoucnosti budou malé a střední podniky zásadní. Jako odpovědný pojistitel se Generali aktivně podílí na podpoře udržitelného přechodu a SME EnterPRIZE je naší vlajkovou lodí k dosažení tohoto cíle. Společnosti, které dnes oceňujeme, jsou zářnými příklady, které ukazují, že existuje způsob podnikání, který může přispět ke komerčnímu úspěchu a zároveň být lepší pro životní prostředí a komunitu. Dělají správnou věc tím, že dělají dobro.”

Sady sv. Prokopa s.r.o. (Česko), biofarma z Temelína, která se zaměřuje na postupy ekologického zemědělství a nabízí zaměstnání lidem se zdravotním postižením v okolí. Výbor mezinárodní poroty nazval společnost „úžasným projektem místní farmy, který je udržitelný a replikovatelný“.

R.U.S.Z. GmbH (Rakousko), nabízí opravy elektrických a elektronických zařízení ve Vídni a lobuje za recyklační průmysl a za udržitelnou výrobu a spotřebu takového zboží. Porota ocenila R.U.S.Z. za to, že jde o „důležitou iniciativu, protože elektroodpad je významným problémem“.

Callidus Group ltd (Chorvatsko), IT servisní a konzultační společnost se specializací na projekty udržitelnosti, zejména projekt optimalizace přenosu elektrické sítě, snížení potřeby nových vedení vysokého napětí a umožnění připojení nových obnovitelných zdrojů energie do mřížka. Porota ocenila „inovativní využití digitálních technologií v energetickém sektoru Callidus Group, které vede k inteligentním sítím a úsporám ve využívání energie a materiálů používaných k výstavbě energetických sítí“.

Cycle Terre (Francie), společnost, která pomáhá omezovat uhlíkový dopad stavebního sektoru pomocí ekologicky odpovědných materiálů vyrobených z vytěžené zeminy. Komise udělila společnosti extra body „za využití obrovského dostupného zdroje, který je běžně považován za odpad“.

Mint Future GmbH (Německo), platforma, která propojuje řidiče elektromobilů s obchodováním s emisemi skleníkových plynů, což jim umožňuje prodávat své úspory CO2 producentům s vysokým obsahem oxidu uhličitého a reinvestovat do projektů na ochranu klimatu.

Manual Divat Kft. (Maďarsko), rodinný podnik vyrábějící rukavice, který se zavázal k tzv. pomalé módě a cirkulární ekonomice. Porota vyzdvihla zaměření projektu na „darování odřezků z odpadní kůže, které se použijí na jiné předměty, a branding svých rukavic, díky kterému spotřebitelé mohou sledovat životní cyklus produktu“.

Agrimad srl (Itálie), kalábrijský výrobce místních specialit, který se stal soběstačným v oblasti zelené energie a zavedl iniciativy na podporu místní komunity. Společnost, která působí pod rodinným jménem Madeo, byla vybrána pro „nabízení pracovních příležitostí v regionu, kde je vysoká emigrace“, a její „zaměření na zaměstnanost mládeže a zapojení komunity“.

ALGAplus (Portugalsko), farma na mořské řasy s inovativním a ekologicky odpovědným přístupem k pěstování jejich produkce, sama o sobě je udržitelným zdrojem s aplikacemi napříč sektory, jako jsou potraviny, kosmetika, biomateriály a obaly. Komise o iniciativě uvedla, že „potenciál přispět k udržitelnější budoucnosti je považován za skutečně velký“.

Nuevos Sistemas Tecnológicos S.L. (Španělsko), vývojáři projektu NaviLens, který pomáhá lidem se zrakovým postižením orientovat se v neznámém prostředí pomocí jejich mobilního zařízení k detekci a sdělování informací z vyhrazených QR kódů. Porota to nazvala „přelomovou inovací, která činí naše společnosti inkluzivnějšími“.

Bílá kniha Bocconi University (Bocconi University´s White Paper)

Zároveň s výsledky SME EnterPRIZE 2022 Bocconi University zveřejňuje výsledky rozsáhlého průzkumu mezi vlastníky malých a středních podniků o jejich přístupu k udržitelnosti – tzv. Bílou knihu. Ta rovněž analyzuje, jak mohou národní plány obnovy a odolnosti EU zahrnovat iniciativy, které mohou malým a středním podnikům poskytnout podporu, a jak se vyvíjejí finanční produkty, které mohou být rovněž přínosem pro malé a střední podniky v jejich úsilí o udržitelnost.

Klíčové závěry

Průzkum mezi malými a středními podniky:

• Existuje „rostoucí polarizace“ mezi společnostmi s plány udržitelnosti a společnostmi bez nich.

• 41 % dotázaných vlastníků malých a středních podniků uvedlo, že zavedly nebo v blízké budoucnosti zavedou strategii udržitelnosti.

• 43 % firem uvedlo, že nemají vůbec žádný plán zavést zelené a sociální obchodní praktiky, oproti 20 procentům před dvěma lety.

• Většina respondentů v průzkumu uvedla, že zavedení environmentální a sociální obchodní strategie vedlo k lepší spokojenosti zákazníků, lepší pověsti, vyšší efektivitě a dokonce i zvýšení podílu na trhu.

Národní plán obnovy a odolnosti (NRRP):

• Členské státy EU překračují cíl stanovený pro iniciativy zaměřené na přechod k zelenější ekonomice.

• Malé a střední podniky mohou mít nepřímý prospěch z infrastruktury a iniciativ specifických pro odvětví.

• Malé a střední podniky mohou přímo těžit z iniciativ zaměřených na podporu jednotlivých společností v jejich přechodu.

Přístup k udržitelným financím:

• Svět financí vyvíjí bezprecedentní množství produktů ESG.

• Počet zapojených malých a středních podniků je stále omezený, ačkoli existují příklady osvědčených postupů.

• Programy úvěrových záruk (Basket Bonds) a pojistné produkty mají potenciál nabídnout možnosti financování pro malé a střední podniky.

 

Zdroj: AMI
27.říjen 2022