Kategorie
Značky
Regiony
 
 

ITRE přijal parlamentní návrh ke skupině CARS 21

Parlamentní výbor pro průmysl (ITRE) přijal na konci listopadu návrh ke skupině „CARS 21“, kterým by Evropská komise měla zajistit konkurenceschopnost v oblasti automobilového aftermarketu.

Výbor zvláště zdůraznil potřebu zahrnout do směrnic EK pro budoucí politiku právo volby pro spotřebitele a volný přístup nezávislých operátorů k technickým informacím, školením, náhradním dílům, diagnostickému nářadí a testovacímu zařízení různých značek. Poslanec Jorgo Chatzimarkakis a Britta Thomsen  navrhli, aby v současných i budoucích legislativních iniciativách byly zvažovány též  aftermarketové klauzule ve snaze zajistit „volný přístup k opravě vozidel“.
Prezident FIGIEFA  p. Knud Sorensen vítá tento návrh jako jasný signál Průmyslového výboru. „Evropský parlament tak konečně zkorigoval nevyvážený přístup skupiny „CARS 21“, která sledovala především to, jak zvýšit konkurenceschopnost výrobců automobilů.

Konkurenceschopnost a budoucnost automobilového průmyslu nemůže být zvažováno jen jako samotná výroba nových automobilů, neboť ty vyžadují od prvního dne
svého provozu  údržbu, servis a opravy. Dnešní rozhodnutí je uznáním významné role nezávislého aftermarketu, kterou sehrává při zajištění
dostupné mobility a podporuje možnost volby pro 260 milionů spotřebitelů – motoristů v poprodejní péči o jejich automobily. Je uznáním příspěvku 665
000 společností a 3,5 mil. zaměstnanců v sektoru výroby autodílů, distribuce a servisu motorových vozidel k udržení bezpečnosti motorových vozidel na
evropských silnicích a k ochraně zdravého prostředí pro malé a střední podnikání v Evropě.“
17.prosinec 2007