Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Kia má alternativu k recyklaci akumulátorů

Evropská Kia potvrdila plán opětovného využívání vysloužilých akumulátorů z elektromobilů v systémech typu ‚Second Life‘ (Druhý život) pro ukládání energie. Iniciativa je součástí celosvětového zaměření společnosti na trvalou udržitelnost.

Za tímto účelem uzavřel poskytovatel mobility partnerskou spolupráci s firemním start-upem encore spadajícím pod Deutsche Bahn (DB Bahnbau Gruppe), který v rámci Evropy zajišťuje odběr trakčních akumulátorů z elektromobilů Kia s cílem vyrábět a distribuovat systémy pro ukládání energie z repasovaných akumulátorů.

Trakční akumulátory z elektromobilů se rozebírají až na úroveň jednotlivých modulů, procházejí diagnostickým testováním a vyhovující moduly se následně v závislosti na zbývající kapacitě buďto využívají k výrobě nových akumulátorových systémů pro ukládání energie, nebo se recyklují.

Kia Europe se ve snaze podpořit celoevropskou iniciativu stala prvním poskytovatelem řešení udržitelné mobility, který s encore | DB uzavřela partnerskou spolupráci. Uvedené společnosti právě v berlínském kampusu EUREF odhalily prototypové akumulátorové zařízení pro ukládání energie, složené výlučně z repasovaných akumulátorových modulů vozidel Kia e-Soul.

Alternativy k recyklaci akumulátorů

Kia zveřejnila plán vyvíjet vozidla pro speciální účely (PBV), autonomní technologie a řadu progresivních koncepcí s potenciálem určovat budoucí trendy. Všechny své modely Kia vyvíjí se zohledněním celého životního cyklu, a to včetně zpracování na konci životnosti vozu a opětovného využití zdrojů.

Kia tak hledá alternativní řešení k recyklaci použitých akumulátorů z elektromobilů ve prospěch projektů opětovného využití (Second Life – druhý život), které prodlužují životnost akumulátorů v nových aplikacích. encore | DB již v rámci Evropy zajišťuje službu odběru vysloužilých akumulátorů k výrobě ‚Second Life‘ systémů pro ukládání energie do akumulátorů, kdy využívá komplexní infrastrukturu v rámci celé skupiny Deutsche Bahn.

Celoevropskou přepravu akumulátorů a nových systémů pro ukládání energie zajišťuje především dceřiná logistická společnost DB Schenker a DB Cargo.

Komentuje Jason Jeong, prezident společnosti Kia Europe: „Kia s ohledem na úspěšnou elektrifikaci svých modelů rovněž odpovědně přistupuje k akumulátorům po skončení životnosti vozidel. Průkopnická partnerská spolupráce Kia a encore | DB je důkazem toho, že akumulátory považujeme za cenný zdroj pro udržitelnou cirkulární ekonomiku.“

Zdroj: Kia Czech, Kateřina Vaňková Jouglíčková
29.září 2022