Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Klub logistiky přinesl diskuzi o outsourcingu

22. zasedání Klubu logistiky Svazu spedice a logistiky (SSL), které se konalo na konci listopadu v  Praze, se soustředilo na téma Outsourcing logistiky.

Sešli se na něm zástupci výrobních, logistických a poradenských firem a vzdělávacích institucí a diskutovali pozitivní i negativní aspekty outsourcování logistiky.

Klub logistiky vede Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic. „Klub logistiky považuji za dobrou platformu pro výměnu zkušeností a názorů. Outsourcing logistiky je náš core business, takže na něho možná máme trochu jednostranný úhel pohledu,“ uvedl Jan Polter, a dodal, „proto jsem velmi rád, že se na zasedání sešli účastníci z mnoha různých oblastí, ať už to byli poskytovatelé, uživatelé logistických služeb nebo lidé, kteří mladé logistiky vzdělávají.“


Jan Polter v úvodu zasedání představil možnosti převzetí logistiky externím dodavatelem z pohledu logistického providera. Na něho navázal Tadeáš Kos z DACHSER Břeclav, který prezentaci doplnil o příklad outsourcingu interní logistiky pro společnost OTIS.
 

Do následné diskuze přispěl svým pohledem na outsourcing v logistice i host zasedání Ing. Miroslav Rumler z konzultantské společnosti Reliant. Podle něho je základem pro rozhodnutí o outsourcování správné alokování nákladů na logistiku. Teprve potom je možné provést zodpovědnou analýzu toho, zda bude outsourcingový projekt pro společnost výhodný, či nikoliv.
 

Účastníci Klubu logistiky diskutovali i o tom, jak se mění role logistického providera, a také o různých cestách, které k outsourcování vedou. Shodli se na tom, že na rozhodnutí o převedení logistiky do rukou externího poskytovatele má vliv firemní kultura, ale i konkrétní jedinci s lokálními vazbami.
 

Závěr zasedání Klubu logistiky patřil Ing. Janu Eklovi, výkonnému řediteli Svazu spedice a logistiky. Ten ocenil diskuzi účastníků na téma outsourcing logistiky a obeznámil je s aktivitami SSL v příštím roce.
 

30.prosinec 2012