Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Komentář: Český průmysl se zvedá jen pomalu

Po děsivém dubnovém propadu o více než třetinu došlo v tuzemské průmyslové výrobě pouze k částečnému zotavení, když v květnu vykázala meziroční pokles o 25,7 %.

Ve srovnání s dubnem tak po sezónním očištění narostla o 13,8 %, ovšem je třeba si uvědomit, že právě v dubnu prožíval průmysl svůj nejhorší měsíc. Trh byl ve svém odhadu mírně optimističtější, když očekával meziroční pokles okolo 22 %, ovšem vzhledem k bezprecedentní ekonomické situaci se nejedná o nijak šokující odchylku. Oproti dubnu se již mírně snížil meziroční propad nových zakázek, který nově činil 34,7 %, tedy o téměř 8 procentních bodů méně, než před měsícem.

Citelnější úbytek zakázek byl zaznamenán ze zahraničí (-36,8 %), než z tuzemska (-29,7 %). Evidenční počet zaměstnanců poklesl o 3,6 %, zatímco jejich průměrná hrubá mzda se snížila o 6,1 %. Situace zaměstnanců v průmyslu se tak zhoršila ještě o trochu citelněji, než před měsícem, ovšem výraznější dopady se zřejmě objeví teprve v následujících měsících, kdy doběhnou výpovědní lhůty a skončí vládní podpůrné programy. Dostupná data ukazují, že cesta k zotavení českého průmyslu bude trnitá.

Výroba motorových vozidel odepsala 55 procent

Nemocným mužem českého průmyslu zůstává hlavně klíčové odvětví výroby motorových vozidel, které v květnu meziročně odepsalo 55,2 %, čímž se na celostátním výsledku podílelo záporným příspěvkem 8,9 procentními body. Nutno ovšem podotknout, že oproti dubnovému propadu o více než 80 % zde již došlo k citelnému zlepšení.

Nedařilo se ani ve výrobě pryžových a plastových výrobků, kterých se vyrobilo o 38,6 % méně než před rokem, čímž k celku přispělo -2,8 procentními body. Nevalný výkon z dubna pak téměř přesně zopakovala výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, která meziročním poklesem o čtvrtinu přispěla do celku -2,6 pb. Vítěze lze v květnových datech hledat jen velice obtížně, když pokles vykázala prakticky všechna odvětví a o úspěchu mohla hovořit ta, kde byl „jen“ jednociferný.

Český průmysl se z koronavirové krize bude evidentně vzpamatovávat ještě dlouhou dobu. Ačkoliv v květnu již neplatila většina závažnějších ekonomických restrikcí, jeho výkon má k ideálu daleko. Část tohoto výpadku lze stále ještě vysvětlit dočasným narušením dodavatelsko-odběratelských řetězců a pozastavením mezinárodní obchodní výměny, což jsou faktory přechodného charakteru. Čím dál jasněji se ovšem ukazuje, že koronavirus po sobě zanechá i trvalejší šrámy na konečné poptávce, které ani v nejbližších měsících nezmizí. Předpokládáme proto, že ačkoliv se situace v průmyslu bude nadále zlepšovat, k předkrizové kondici se v letošním roce již nevrátí.

Zdroj: Raiffeisenbank
8.červenec 2020