Kategorie
Značky
Regiony
 
 

KPMG: Výrobci autodílů při investicích riskují

Podle studie společnosti KPMG výrobci autodílů nevěnují dostatečnou pozornost rozhodovacímu procesu při výběru vhodného umístění těchto podniků.
 
Tento výsledek vyplývá z nejnovějšího průzkumu specializovaného týmu pro automobilový průmysl KPMG, provedeného mezi 131 výrobci autodílů z celého světa.  Výrobci autodílů rozhodují o investici v zahraničí nejčastěji na základě žádosti svých zákazníků – výrobců aut. Při dotazování 60 procent respondentů uvedlo, že vliv automobilek je při jejich rozhodování o nové lokaci „vysoký“ a „velmi vysoký“. Automobilky požadují, aby dodavatelé součástí operovali globálně a minimálně měli závod v Severní Americe, Asii a Evropě. Ti se pak dostávají do dilematu, zda bedlivě vyhodnotit rizika zahraniční investice, nebo vyhovět požadavkům odběratele. Téměř každá z dotazovaných firem v průzkumu uvedla, že cenovým požadavkům odběratelů je schopna vyhovět jen tehdy, když alespoň část celého produkčního řetězce umístí v některé nízkonákladové zemi.
16.prosinec 2005