Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Legislativa pro likvidaci autovraků je nedostatečná

V oblasti likvidace autovraků existuje nepřehledný právní stav, legislativa je nedostatečná. Vyplývá to z analýzy, kterou přináší nejnovější vydání časopisu Automakers. Letní dvojčíslo magazínu vychází tento čtvrtek 7. srpna.
 
Sdružení automobilového průmyslu nedávno oznámilo počty vozidel registrovaných v České republice v letošním prvním pololetí. Statistika přináší alarmující zjištění v oblasti osobních aut. Jejich množství se od začátku roku zvýšilo o 97 000 na celkových 4,377 milionu. Průměrné stáří těchto vozidel v posledních pěti letech dramaticky roste, letos je to 13,9 roku. Údaj se vzdaluje od optimálního stáří mezi osmi a deseti lety, které vykazují západoevrospké země. U motocyklů je to ještě mnohem horší, kvůli velkému množství starých jaw a pionýrů vykazuje průměrné stáří motorek neuvěřitelných32 let.
 
Co je příčinou? Nedostatečná obnova vozového parku a špatná politika státu v oblasti likvidace autovraků. Zatímco v západní Evropě se roční obnova automobilů pohybuje kolem osmi procent, v tuzemsku je pro letošní rok odhadovaná hodnota 3,5 procenta. I když na silnicích tolik vozidel nejezdí, na jeden registrovaný osobní automobil připadá 2,43 obyvatele, respektive na 1000 obyvatel 412 aut. Podle odhadů mělo být loni vyřazeno z registru celkem 173 940 starších aut z registru, avšak vyřazeno bylo pouze 91 487 vozidel (84 450 zrušených a 7 037 exportovaných). Což znamená, že během pouhého roku se ve statistikách  „vytratilo“ 82 453 osobních vozidel. Kde jsou ta auta? Zřejmě leží na vrakovištích, zahradách a veřejných prostranstvích.
 
Za to, že se z České republiky stalo smetiště, může špatná politika státu v oblasti likvidace autovraků. Pro výrobu vozidel máme jasná a striktní pravidla, v oblasti jejich likvidace je ale právní stav značně nepřehledný.Svědčí o tom mimo jiné nedávné přejímání předpisů z EU, v němž jsme se ukázali být v řadě případů „papežštější než papež“. Směrnice č. 2000/53ES ukládá zajistit sběr a likvidaci (recyklaci) vozidel s ukončenou životností kategorie M1 (osobni automobily) a N1 (lehké užitkové do 3,5 t). Při jejím včlenění do našeho práva byla zákonem č. 185/2001 Sb., místo postupného zavedeni do té doby neexistujícího sběru a likvidace vozidel uvedených kategorií, paradoxně zavedena povinnost pro všechna silniční vozidla (včetně přípojných), což neplatilo v žádné jiné evropské zemi.
 
V roce 2004 byla proto povinnost likvidace legislativně upravena pouze pro silniční motorová vozidla, ale celý systém zůstal nadále nefunkční. K jeho zlepšení a zpřehlednění měl přispět informační systém stanovený v roce 2006 s účinností od 1. 1. 2007. Leč prováděcí právní předpis nebyl bohužel doposud vydán!
 
 
Více informací v aktuálním vydání časopisu Automakers!
15.srpen 2008