Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Michelin má strategii dlouhotrvajících výkonů

Michelin představil ve Vídni svou strategii dlouhotrvajících výkonů – LLP (anglicky Long Lasting Performance).

Mnoho výrobců vyvíjí pneumatiky, které zaručují bezpečnost až do zákonem stanovené míry opotřebení, tedy se zbývající hloubkou běhounu 1,6 mm. Proto nic nebrání tomu, aby se díky zavedení nových testů snížilo množství pneumatik na trhu, jejichž brzdné vlastnosti se s postupným opotřebením běhounu výrazně zhoršují.

V současnosti nezávislé instituce testují nové pneumatiky, ale neexistují žádné předpisy, které by jasně definovaly, jaké výkony by měla pneumatika povinně zajistit v okamžiku, kdy je opotřebená na svou minimální zbývající hloubku běhounu. Neexistence takových pravidel může vést některé řidiče k předčasné výměně pneumatik.

Dvě nejčastější otázky, které si řidiči pokládají ohledně pneumatik:

Zaručuje stav mých pneumatik bezpečnost?
Kdy je třeba pneumatiky vyměnit, než přestanou zajišťovat bezpečnost?

Bez testování pneumatik, které dosáhly zákonem stanoveného limitu opotřebení, nemůžeme na tyto otázky odpovědět. Většina výrobců pneumatik, výrobců automobilů a spotřebitelských organizací se bohužel zaměřuje výhradně na výsledky testů nových pneumatik. Přitom proces opotřebení pneumatik začíná již od prvních ujetých kilometrů, a čím více je pneumatika opotřebená, tím větší jsou změny v jejích výkonech. Hodnocení výkonů nových pneumatik nevypovídá nic o tom, jak se vlastnosti pneumatiky budou v průběhu jejího opotřebení měnit. Abychom poznali skutečné možnosti pneumatik, které dosáhly maximální úrovně opotřebení, je nezbytné je testovat.

Je třeba uvést, že některé vlastnosti pneumatik, jako je brzdění na suchu nebo valivý odpor, se spolu s postupným opotřebením zlepšují. Nicméně vlastnost, která má největší vliv na bezpečnost, je přilnavost na mokrém povrchu. A právě tato vlastnost se nejvíce zhoršuje spolu s tím, jak se pneumatika opotřebovává. Proto by se pneumatiky měly právě z tohoto hlediska systematicky testovat.

Michelin podporuje nejnovější změny, které zavádí OSN a EU

Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů zřídila pracovní skupinu, která má vypracovat zkušební postup pro testování brzdných vlastností pneumatik na mokrém povrchu v okamžiku, kdy dosáhnou zákonem stanoveného limitu opotřebení. Zároveň má stanovit referenční hodnoty a minimální výkony. V březnu tohoto roku evropské orgány také přijaly návrh na změnu nařízení Evropské komise o obecné bezpečnosti vozidel (anglicky General Safety Regulation, GSR). Změněné nařízení má vejít v platnost letos na podzim.

Testování valivého odporu a hlučnosti by se podle Michelinu mělo i nadále provádět u nových pneumatik, protože tyto výkonnostní charakteristiky se spolu s postupným opotřebením pneumatiky zlepšují.

Jak se testují nové pneumatiky?

U nových pneumatik se testují brzdné vlastnosti na mokrém povrchu při brzdění z rychlosti 80 km/h na rychlost 20 km/h, a to na standardním silničním povrchu s vrstvou vody o hloubce 1 mm. Dalšími podrobně specifikovanými parametry jsou koeficient tření povrchu a okolní teplota.

Proč Michelin podporuje, aby byl stejný test použitý také u pneumatik, které dosáhly zákonem stanovené míry opotřebení?

Dva nejdůležitější důvody, proč Michelin považuje tento test za nejvhodnější způsob měření, jsou:

Test brzdných vlastností se používá k nastavení bezpečnostní limitní hodnoty, kterou předpisy vyžadují pro nové pneumatiky.

Test uznávají odborníci a specialisté na pneumatiky (včetně výrobců a prodejců pneumatik a spotřebitelských organizací). Navíc odráží skutečné jízdní podmínky: rychlost před brzděním (80 km/h) a hloubku vodní vrstvy (max. 1 mm).

Tyto dva parametry dokonale odrážejí skutečné silniční podmínky:

Hloubka vodní vrstvy
Může se zdát, že 1 milimetr vody na silnici není moc, ale… Například v Německu představuje 99 % jízdních podmínek suché silnice, vlhké silnice nebo mokré silnice s hloubkou vody menší než 1 mm.1

Zdroj: Michelin
2.září 2019