Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Moravskoslezský klastr otevřel nové laboratoře

Laboratoře Moravskoslezského automobilového klastr byly vybudované za úzké spolupráce průmyslu, reprezentovaného Automobilovým klastrem a jeho členy, vědeckých a výzkumných  institucí reprezentovaných Vysokou školou báňskou–Technickou univerzitou Ostrava  a  Moravskoslezského kraje. Slavnostní otevření  se uskutečnilo  29.září 2008 ve 14.00  v prostorách  laboratoří v areálu  VŠB  – TU  Ostrava. Akce se zúčastnil ařada představitelů autoprůmyslu, veřejné správy i akademické obce.

 

 

 
Laborat
9.říjen 2008