Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Na Slovensku poptávají auta za 28 milionů SKK

Kancelář Národní rady Slovenské republiky vypsala výběrové řízení na
uzavření rámcové dohody na nákup nových osobních automobilů.

Nabídka na přibližně 8 kusů vozidel do tendru musí být zpracována do 12. 12.
2006 ve slovenštině.

Kontakt:

Kancelária NRSR
Ing. Dagmar Haraštová
Námestie Alexandra Dubčeka č.1
812 80 Bratislava
Tel.: +421 903 970 055
E-mail: dagmar.harastova@nrsr.sk
Internetová adresa: http://www.nrsr.sk

13.prosinec 2006