Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Nehodovost v Evropě roste

Nejen v České republice se letos zhoršil stav bezpečnosti silničního provozu. Dle průzkumu Mezinárodní automobilové federace FIA se (kromě Irska, Španělska a Portugalska) nehodovost v silničním provozu v evropských zemích vyvíjí v letošním roce nepříznivě.

Za prvních 7 měsíců roku 2007 šetřila Policie ČR celkem 101 931 nehod, při kterých bylo 612 osob usmrceno, 2 286 osob těžce zraněno a 14 375 osob zraněno lehce.  K nárůstu oproti stejnému období roku 2006 došlo v kategorii  počet usmrcených (o 105 osob, tj. o 20,7 %), počet těžce zraněných (o 9 osob, tj. o 0,4 %) i počet lehce zraněných (o 786 osob, tj. o 5,6 %). K poklesu došlo pouze u počtu nehod, tzn. nehod hlášených policii (o 12 377, tj. o 10,8%).
Například ve Velké Británii se počet nehod zvýšil o čtvrtinu. Ve Španělsku v prvním pololetí letošního roku došlo oproti loňsku k poklesu počtu usmrcených při dopravních nehodách o 14 procent. V Dánsku došlo v období od ledna do července 2007 oproti témuž období loňského roku k velmi negativnímu vývoji. Počet usmrcených vzrost o 41,5 procenta (ze 154 na 218), počet těžce zraněných vzrost o 6,5 procenta (z 3504 na 3732) a počet nehod vzorst o 9,1 procenta (z 4882 na 5353). Tento značný nárůst nastal zejména na počátku roku, během letošní mimořádně teplé zimy.

14.září 2007