Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Němci budou školit české dodavatele

Německá komora IHK Bayreuth pořádá v listopadu a prosinci tři akce určené pro dodavatele automobilového průmyslu. Jsou na ně zvány též české firmy.
 
15.-16. listopadu se koná v Hofu 12. fórum automobilového průmyslu, jehož tématem bude růst ceny benzínu a přizpůsobováni technologií tomuto trendu, přesouvání produkce do zemí s nižší cenou pracovní síly aj. Účast je omezena na 25 zástupce firem.
 
17. listopadu proběhne opět v Hofu workshop s odborníky na spolupráci v oboru automobilového průmyslu, která má vést k úspěchu firmy. Praktické zkušenosti budou prezentovány na firm_, která dodává plechové díly pro tuto oblast. Tématem bude společný vývoj produktu, výměna zaměstnanců, sdílení know-how, problémy v začátcích
kooperace atd.
 
Poslední workshop se uskuteční 1. prosince v Kronachu pod názvem „OFRACAR-WORKSHOP“. Workshop se bude zabývat propojením trhu ČR, Slovenska a Německa a nákupní strukturou koncernu Volkswagen v uvedených třech zemích.
Zájemci si mohou bližší informace a kontakt na IHK Bayeruth vyžádat na RHK Poohří v Sokolově.
17.listopad 2005