Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Německo v listopadu rostlo o pětinu 

Prodej automobilů v Německu se v listopadu meziročně zvýšil o 20 procent na téměř 280.000 vozů díky přetrvávající podpoře ze strany šrotovného. Oznámil to dnes Svaz mezinárodních výrobců automobilů (VDIK).

 V období od ledna do listopadu prodej stoupl o 25 procent na 3,59 milionu vozů. V celém letošním roce očekává VDIK nárůst prodeje na 3,8 milionu vozů z loňských 3,1 milionu.

 
    Německo zavedlo šrotovné počátkem tohoto roku a vyčlenilo na něj dohromady pět miliard eur (téměř 130 miliard Kč). Na prémii 2500 eur (zhruba 65.000 Kč) měli nárok lidé, kteří si objednali nový automobil a současně nechali sešrotovat nejméně devět let starý vůz. Peníze na šrotovné sice byly vyčerpány už 2. září, příznivý vliv opatření tím ale neskončil, protože automobily jsou dodávány s určitým časovým odstupem.


    "Tato ekologická prémie se nepostarala pouze o zajištění pracovních míst v celém automobilovém sektoru, ale popohnala rovněž kupředu výměnu starých (automobilů) za nové a ochranu podnebí," upozornil prezident VDIK Volker Lange.


    Šrotovné zavedly kromě Německa, které je největším trhem s automobily v Evropě, také další země, například Itálie, Francie, Španělsko, Británie či Slovensko. Reagovaly tak na pokles poptávky po automobilech v důsledku světové hospodářské a finanční krize.
12.prosinec 2009