Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Obnova vozového parku je podle Sdružení AP a SDA nedostatečná

Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) a Svaz dovozců automobilů (SDA) vydaly společné prohlášení k problematice stáří a obnovy vozového parku v ČR.

V ČR bylo k 31.12.2006 registrováno celkem 4 108 610 osobních automobilů, jejichž průměrný věk se blíží 14 rokům (=13, 87 roku) a každým rokem se mírně zvyšuje.  Za uplynulých 12 let nedošlo k žádnému výraznému posunu v průměrném stáří osobních aut. 
V řadě zemí EU probíhá podle SAP i SDA proces obnovy vozového parku, někde možná i s nevysloveným záměrem přesunout problém znečišťování životního prostředí a likvidace autovraků do jiných zemí. Liberální prostředí ČR těmto záměrům vyhovuje a ze strany státu není snaha problematiku řešit. Proto v úvodu uvedené organizace vyzývají vládu České republiky a věcně příslušná ministerstva, aby přijala rychlá opatření ke změně současného stavu.

Tato opatření by měla být nasměrována do tří základních oblastí:

1/ Urychlení trvalého vyřazování vozidel, nesplňujících požadavky na technický stav z provozu.
2/ Zlepšení činnosti dopravních úřadů při schvalování vozidel do provozu v ČR.
3/ Motivace občanů a firem k nákupu vozidel příznivějších k životnímu prostředí a s vyšší mírou bezpečnosti, čehož je možno dosáhnout dílčími úpravami a vhodnou kombinací již používaných ekonomických nástrojů.

20.červenec 2007