Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Obrat skupiny PSA letos klesl o třetinu

Obrat skupiny dosáhl v prvním pololetí roku 2020 celkem 25 120 mil. €, což znamená pokles oproti prvnímu pololetí roku 2019 o 34,5 %.

Obrat automobilové divize dosáhl 19 595 mil. €, tj. snížení o 35,5 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2019; hlavně v důsledku nepříznivého dopadu objemů a skladby zemí (-40,5 %), poklesu prodejů partnerům (-0,5 %) a dopadu směnných kurzů (-0,6 %). Naopak, na obrat mělo příznivý dopad sortimentní složení výrobků (+3,4 %), cena (+0,4 %) a jiné vlivy (+2,3 %).

Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti3 činil 517 mil. €, což znamená pokles o 84,5 %. Hospodářský výsledek z provozní činnosti automobilové divize se snížil o 72,5 % a dosáhl 731 mil. €. Této úrovně ziskovosti 3,7 % bylo dosaženo navzdory výraznému dopadu poklesu objemů, a to díky pozitivnímu sortimentnímu složení výrobků a snížení nákladů.

Běžná provozní marže skupiny je 2,1 %, což znamená pokles o 6,6 procentních bodů oproti prvnímu pololetí roku 2019. Jednorázové provozní výnosy a náklady skupiny činily v 1. pololetí -35 mil. €, oproti -847 mil. € v 1. pololetí 2019. Finanční výsledek skupiny se zvýšil na 52 mil. €, přičemž v prvním pololetí roku 2019 dosahoval -166 mil. €.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny dosáhl 376 mil. €, což znamenalo oproti prvnímu pololetí roku 2019 pokles o 1 672 mil. €. Čistý zisk v rámci podílu skupiny se oproti prvnímu pololetí roku 2019 snížil o 1 237 mil. € a dosáhl 595 mil. €.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti banky Banque PSA Finance činí 463 mil. €4, což představuje pokles o 9,7 %. Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia představuje ztrátu ve výši -159 mil. €.

Free cash flow z výrobní a obchodní činnosti dosáhl -4 704 mil. €, z toho -3 601 mil. € pro automobilovou divizi. Free cash flow automobilové divize je kladný, ve výši 153 mil. €, po vyloučení potřeby provozního kapitálu.

Celkové skladové zásoby včetně nezávislé sítě a dovozců5 činí k 30. červnu 2020 celkem 505 000 vozů, což představuje pokles oproti 30. červnu 2019 o 24 %. Čistá finanční pozice průmyslových a obchodních aktivit činí k 30. červnu 2020 celkem 2,886 mil. €, z toho 6,957 mil. € pro automobilovou divizi.

Vyhlídky trhu: Skupina očekává, že v roce 2020 dojde k poklesu automobilového trhu o 25 % v Evropě, o 30 % v Rusku a v Latinské Americe a o 10 % v Číně.

Provozní cíl: Skupina PSA si stanovila cíl dosáhnout v období 2019–2021 průměrné běžné provozní marže6 automobilové divize více než 4,5 %.

Šéf skupiny Carlos Tavares

Zdroj: Radka Matthey, Peugeot Public Relations
31.červenec 2020