Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Ocenění nejlepšího učně ze Škodovky

Václav Kamínek, absolvent ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského je jedním z 29 nejlepších učňů roku 2012 v koncernu Volkswagen.

Kamínek za své mimořádné výkony získal cenu „Best Apprentice Award“, kterou koncern Volkswagen každoročně uděluje. Touto cenou koncern pravidelně oceňuje mimořádné odborné výkony svých učňů. Předávání cen proběhlo v pátek 30. listopadu v rámci setkání představenstva a koncernové podnikové rady v Mnichově.

„Jsme šťastní a hrdí, že i v letošním roce patří do vybraného okruhu oceněných mladý zaměstnanec společnosti ŠKODA AUTO,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti za oblast personalistiky.

„Václavu Kamínkovi moc blahopřeji. Toto ocenění opět potvrdilo vysokou úroveň výuky v naší společnosti a vysokou odbornost našich zaměstnanců, jež je dlouhodobě firmou ve spolupráci s odbory KOVO podporována. Kvalifikované odborné vzdělávání na našem středním odborném učilišti nabízí žákům vynikající profesní základ a podniku zajišťuje kvalifikované pracovníky zejména v technických oborech.“

Oceněný Václav Kamínek absolvoval teoretickou a praktickou výuku v čtyřletém maturitního oboru „Mechanik seřizovač“ na ŠKODA AUTO a.s. Středním odborném učilišti strojírenském v letech 2007 až 2011. Jako úspěšný absolvent školy dostal nabídku zaměstnání ve společnosti ŠKODA AUTO a nastoupil do nářaďovny, kde pracuje jako obráběč kovů.

V krátkém čase zvládnul činnosti na svém pracovišti a podle hodnocení svých nadřízených se jedná o mladého schopného a perspektivního pracovníka, u kterého se doporučuje další profesní rozvoj. Vyznamenán byl za výborné studijní výsledky, odborné výkony při praktické výuce i v rámci své současné profese.

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské patří mezi největší a nejlepší vzdělávací instituce svého druhu v České republice a zájem uchazečů o nabízené obory neustále roste. Plynule se zvyšuje jak počet, tak i kvalita žákyň a žáků. Stále více žáků se přitom také rozhoduje pro čtyřletý studijní obor zakončený maturitou.

V současné době se ve firemním odborném učilišti připravuje na svoje budoucí zaměstnání více než 950 učňů. „Těší nás rostoucí zájem o technické obory, které naše firemní odborné učiliště nabízí. Velký zájem uchazečů dokazuje atraktivnost společnosti ŠKODA AUTO jako zaměstnavatele. Především jsme rádi za rostoucí poptávku ze strany dívek,“ doplňuje Wojnar.

14.prosinec 2012