Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Partnerství pro Kolínsko míří na evropské peníze

TPCA Toyota Peugeot Citroën vyhlásila minulý týden již pátý ročních grantového programu Partnerství pro Kolínsko. Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, zejména podporou spolupráce neziskových organizací a partnerských organizací, jako jsou obce školy a podobně. TPCA, tak jako v uplynulých letech, letos rozdělí čtyři miliony korun.

V minulých ročnících program Partnerství podpořil realizaci celkem 76 projektů v oblastech jako je ochrana životního prostředí, výstavba cyklostezek, podpory kulturního dědictví regionu, vzdělávání a výstavba dětských hřišť. Z loňských 21 podpořených projektů směřovalo nejvíce prostředků na vzdělávání a volnočasové aktivity. Letos vyhlásila TPCA grantový program pro tři priority. Bezpečná doprava, Životní prostředí a Rozvoj regionu.
 
„Naším cílem je tímto programem cíleně přispívat na projekty, které jsou pro rozvoj regionu dlouhodobě důležité,“ uvedl k vyhlášení Vadim Petrov, generální manažer oddělení Podnikových záležitostí. „Letos dáváme váhu na pomoc v čerpání prostředků z evropských fondů. Jsme přesvědčeni, že může vzniknout mnoho prospěšných projektů, které mají šanci z evropských fondů získat poměrně velké částky, jen lidé nemají dost odvahy pustit se do administrativy spojené se žádostí. Chceme takovým žadatelům pomoci financovat odbornou podporu při přípravě projektu, popřípadě i finanční participaci na projektu,“ dodal. O grant mohou požádat také organizace, které se věnují předškolním dětem.
 
O podporu do maximální výše 500 tisíc korun mohou žádat obce, školy i neziskové organizace, které realizují svůj projekt do 30 km od TPCA. Zapojit se mohou i žákovské týmy základních a středních škol, pod hlavičkou příslušné školy. Uzávěrka podávání žádostí je 31. března 2009. Formulář žádosti o grant a návod jak jej vyplnit naleznou žadatelé na internetových stránkách na adrese www.tpca.cz.
5.březen 2009