Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Platinové termočlánky ze SAFINY expandují do průmyslu

SAFINA, zpracovatel materiálů s obsahem drahých kovů ve střední a východní Evropě, proniká s výrobou termočlánků z platiny a rhodia do světového hi-tech průmyslu. Objem roční výroby termočlánků se pohybuje ve stovkách kilogramů za rok a za poslední rok dosáhl nárůst výroby 30 %. SAFINA produkuje termočlánky referenční kvality na základě využití inovativní a vysoce komplexní výrobní technologie. Navíc patří mezi přední dodavatele termočlánků, kteří vyrábějí v nejvyšší třídě v sériovém režimu.

SAFINA vyrábí tři druhy termočlánků z platiny a rhodia*. Jejich produkce je komplexním souborem více než 40 specifických kroků. Tyto drahé kovy mají nezastupitelnou kvalitu, pokud jde o možnost přesného měření velmi vysokých teplot a jejich korozní odolnosti vůči prostředí. Termočlánky z výrobního programu SAFINY se využívají pro měřicí zařízení v hi-tech odvětvích, kde je hlavní prioritou absolutní bezpečnost a ochrana lidského života. Jedná se zejména o letecký (např. řízení chodu proudových motorů), chemický (citlivé chemické technologie), jaderný, sklářský (zvlákňování skla), ocelářský, automobilový (bezpečnostní čidla), vojenský a elektrotechnický průmysl. Termočlánky SAFINY slouží pro měření teploty také v četných přístrojích využívaných ve zdravotnictví a ve vědě a výzkumu, jsou např. zařazeny do aplikací NASA – americké firmy jako Cleveland Electric nebo NBS ze safinských termočlánků montují mimo jiné teploměry pro vesmírné aplikace.

„Výroba termočlánků je v naší společnosti na výrazném vzestupu a je charakterizována vysokou specializací. O vývoj know-how  a výzkum se stará samostatný projektový tým, zároveň provádíme významné investice do nových technologií. SAFINA má samostatnou akreditovanou kalibrační laboratoř, která prošla klíčovou inovací v roce 2012 a má jedinečné postavení nejen na českém trhu. Za poslední období jsme také investovali nejen do žíhacích pecí a dalších zařízení určených k výrobě, ale také do měřicího systému pevných bodů. Poslední celkové investice do dalšího vylepšení přesáhly 20 milionů Kč,“ řekl Tomáš Plachý, generální ředitel SAFINA.    

Měření kvality termočlánků se v SAFINĚ provádí pomocí tzv. metody pevných bodů**, jež SAFINĚ zajišťuje unikátní postavení na celosvětovém trhu. Této metodě přecházela tzv. porovnávací metoda pomocí vzorku – etalonu druhého řádu.  Zavedením nové metody v roce 2012 se SAFINA významně posunula v kvalitě měření termočlánků. Dnes vyrábí termočlánky nejvyšší kvality dle norem IEC a ASTM, které odpovídají té nejnáročnější poptávce na globálním trhu. Testování kvality vyrobených šarží zaštituje zkušební laboratoř SAFINY akreditovaná Českým metrologickým institutem (ČMI).      

V portfoliu SAFINY výroba termočlánků zastává 15 % z celkové hodnoty výroby a zpracování drahých kovů. Na českém trhu SAFINA pokrývá přes 90 % celkové spotřeby termočlánků a podíl na celosvětovém trhu dosahuje téměř 15 %, kde největší trhy představují USA a Německo.

Počítáme, že uplatnění drahokovových termočlánků v hi-tech odvětví do budoucna poroste. Neustále se totiž zvyšují požadavky na co nejvyšší bezpečnost, což kovy jako platina a rhodium mohou v měření teploty zajistit. Odhadujeme, že naše výroba termočlánků meziročně poroste v průměru o 20-30 %, hlavní expanzi budeme směřovat na americký trh,“ dodal Tomáš Plachý.   

14.březen 2013