Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Počet registrovaných aut letos klesl

Počet v ČR registrovaných osobních automobilů v průběhu 1. pololetí 2009 poklesl o 13 862 a k 30. 6. 2009 činil 4 409 508 vozů, oznámil tento čtvrtek ředitel sekretariátu Sdružení AP Antonín Šípek.

Určitým pozitivním momentem podchyceným v 1. pololetí 2009 bylo snížení podílu osobních automobilů ve věku nad 15 let o 1,47 % (o 69 106 ks) a mírné snížení průměrného věku vozového parku osobních automobilů na 13,68 roku, uvádí Šípek.
 
Na uvedený vývoj v 1.pololetí 2009 mělo jednoznačně pozitivní vliv využití některých prvků obnovy vozového parku, motivujících občany k vyřazování přestárlých vozidel, spojené s účinným uplatňováním platných legislativních norem. Těmito nástroji byla kampaň České kanceláře pojistitelů (§ 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a zavedení poplatků při první registraci či přeregistraci vozidla dle stupně plnění emisních limitů (§ 37e Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech). Především díky těmto opatřením bylo za první pololetí roku 2009 vyřazeno z provozu v ČR 150 110 osobních automobilů (z toho cca 7 000 vozidel bylo z ČR exportováno).
 
Za stejné období roku 2008 to bylo necelých 54 000 ks, za celý rok 2008 pak cca 170 000 z provozu vyřazených osobních automobilů (k nárůstu vyřazování došlo zejména v závěru roku 2008, kdy zmíněná opatření již vešla ve  známost u motoristické veřejnosti). Na uvedený relativně pozitivní vývoj mělo samozřejmě vliv i značné snížení dovozů ojetých osobních automobilů do ČR v 1. pololetí tohoto roku (oproti stejnému období roku 2008 došlo ke snížení dovozů ojetých osobních automobilů o 40,3 %).
 
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že použití prvků pro podporu obnovy vozového parku vede k žádoucím změnám ve struktuře vozového parku vozidel v ČR. Dalším z těchto prostředků obnovy by měl být i státní příspěvek na nákup nového vozidla při současném vyřazení vozidla staršího než 10 let (tzv. “šrotovné“) či aplikace ostatních běžně požívaných ekonomických a jiných nástrojů upravených tak, aby motivovaly občany k vyřazování starých, ekologicky a bezpečnostně nevyhovujících automobilů.
 
Z porovnání věkové struktury vozového parku osobních automobilů k 30.6.2009 s koncem roku 2008 však vyplývá, že podíl vozidel ve věku nad 10 let zůstal v podstatě stejný a stále tvoří téměř 60 % (58,96 %) vozového parku osobních automobilů.
2.srpen 2009