Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Policisté dnes soutěží v řízení provozu

První ročník celorepublikové soutěže policistů v odborných znalostech a dovednostech v řízení provozu na pozemních komunikacích se koná toto úterý v Praze.
 
Cílem soutěže je prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti policistů v řízení provozu na pozemních komunikacích a současně porovnat úroveň dovedností u policistů z jednotlivých krajů.
 
Soutěže se zúčastní 16 dopravních policistů, vždy dva zástupci z každé policejní správy. Soutěž má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části musí policisté prokázat odborné znalosti zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o přestupcích a zákona o Policii ČR v souvislosti s použitím zbraně.
 
V praktické části poté odborná porota posoudí dovednosti policisty přímo během řízení provozu na pozemních komunikacích. Hodnotí jeho vystupování, srozumitelnost dávaných pokynů a reakce na konkrétní situace v silničním provozu.     Soutěžit se bude na dvou vytipovaných křižovatkách v odlišném způsobu řízení provozu.
 
Celorepubliková soutěž policistů v řízení provozu na pozemních komunikacích navazuje na soutěže, které pořádají každoročně nebo v nepravidelných intervalech některé krajské policejní správy v rámci své působnosti. Na celorepublikové úrovni proběhla podobná soutěž naposledy v roce 1996.  
 
Praktická část soutěže bude probíhat od 11.00 do 14.30 hodin na dvou stanovištích v Praze. Konkrétní křižovatky budou upřesněny po zahájení soutěže.
 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne od 15.00 hodin za účasti zástupců  Policejního prezidia ČR a Policie ČR správy hl. m. Prahy v hotelu U Věže, Nupaky 149.  
17.říjen 2008