Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Porsche ČR pomáhá SOS dětským vesničkám

Porsche Česká republika poskytla vozidla sociálním pracovníkům neziskové organizace SOS dětské vesničky. Ti mohou díky největšímu importérovi nových automobilů do ČR i nadále poskytovat pomoc stovkám ohrožených dětí v obvyklém rozsahu.

Nestátní nezisková organizace SOS dětské vesničky se nedávno ocitla v nezáviděníhodné situaci, kdy náhle přišla o automobilového partnera. Hrozilo, že její terénní sociální pracovníci zůstanou bez zajištěné individuální mobility, a jejich klienti se kvůli tomu nedočkají potřebné pomoci. Z krizové situace pomohla SOS dětským vesničkám blesková reakce společnosti Porsche Česká republika, která pro pomoc ohroženým dětem poskytla pět vozů Volkswagen.

„Máme velkou radost, že jsme mohli podat pomocnou ruku a zajistit pracovníkům SOS dětských vesniček potřebnou mobilitu,“ říká Jan Hurt, generální ředitel společnosti Porsche Česká republika. „SOS dětským vesničkám jsme předali automobily, které odpovídají jejich reálným potřebám – zvládají náročný podhorský terén, poradí si s neupravenými silnicemi nebo umožní rozvoz základních hygienických potřeb a potravin z potravinových bank.“ Součástí provozu je i stěhování – například v situacích, kdy jsou sociální pracovníci přivoláni na pomoc rodinám, které se ocitly s kufry a dětmi na ulici, nebo naopak v radostnějších okamžicích výměny azylového domu za vlastní bydlení.

Služby terénních sociálních pracovníků nestátní neziskové organizace SOS dětské vesničky pomáhají ročně téměř tisícovce ohrožených dětí. „Našimi klienty se stávají rodiny i z těch nejzapadlejších obcí v kraji,“ říká výkonná ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

„Bez možnosti navštěvovat rodiny v jejich přirozeném prostředí je naše pomoc rodinám prakticky nemožná. Musíme být schopni rychle reagovat na krizové situace a být dětem oporou v každé situaci, která si to žádá,“ vysvětluje Jindra Šalátová, proč jsou pro SOS dětské vesničky auta nepostradatelným pomocníkem.

Včasná intervence pomáhá přetnout bludný kruh, kdy jsou děti rodičů, z nichž mnozí vyrostli v ústavní péči, umístěny opět do ústavní péče a radikálně klesá šance na vytvoření pevných rodinných a sociálních vazeb ve vlastní dospělosti. Mnohé děti z cílové skupiny vyrůstají ve vyloučených lokalitách a od mala čelí množství negativních vlivů, které mohou v celkovém souhrnu až znemožnit prožívání šťastného a bezpečného dětství.

„Do spolupráce s SOS dětskými se mohli zapojit již i naši zaměstnanci,“ říká personální ředitelka společnosti Porsche Česká republika Renata Pavlištová. „Sociální odpovědnost je jednou z priorit naší dlouhodobé strategie a významně ji podporuje i jedna z našich zásad: ‚My, ne já‘.“

Zaměstnanci společnosti Porsche Česká republika mimo jiné upekli pro děti z azylových center vánoční cukroví. Společnost Porsche Česká republik navíc kromě poskytnutí pěti vozů Volkswagen věnovala azylovým a krizovým centrům nepotřebný nábytek. Další společné projekty se připravují.

 

Zdroj: Porsche ČR, Michaela Procházková
27.duben 2020