Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Porsche obnovuje výrobu sportovních vozů

Automobilka Porsche obnovila v pondělí 4. května 2020 výrobu na vybraných pracovištích a ve vybraných provozech.

Automobilka předem přijala všechna potřebná opatření, aby garantovala maximální možnou bezpečnost zaměstnanců a bylo možné postupně navyšovat výrobu až na plnou kapacitu.

Společně s navyšováním výroby v hlavním závodu v Zuffenhausenu a na pracovišti v Lipsku se nyní všichni zaměstnanci postupně budou vracet do práce. Procesy ve výrobě, logistice a zásobování byly upraveny po dohodě se závodním výborem a odborem ochrany zdraví. Zohledněny budou i požadavky příslušných orgánů.

„Obnovení výroby je důležitým signálem – pro naše zaměstnance i zákazníky. Od počátku velmi pozorně sledujeme a analyzujeme situaci a pružně upravujeme příslušné procesy. Nyní je ten správný okamžik hledět do budoucna s optimismem a obnovit práci – za speciálních bezpečnostních opatření,“ říká Albrecht Reimold, člen výkonné rady Porsche AG zodpovědný za výrobu a logistiku.

Závody Porsche v Zuffenhausenu a Lipsku budou postupovat podle uceleného katalogu opatření. Kromě maximálního důrazu na zajištění ochrany zaměstnanců byla tato opatření navržena tak, aby umožnila co nejrychleji obnovit řádnou a efektivní výrobu. Například zaměstnanci ve výrobě jsou povinni udržovat vzájemný odstup minimálně 1,5 metru, dodržovat základní pravidla chování a ve vymezených prostorách pracovat s rouškou.

Pokud jde o vybavení ochrannými oděvy, absolutní prioritu pro Porsche mají názory zdravotnických ústavů a lékařů. Firma proto zajišťuje toto vybavení v rámci iniciativy „Porsche pomáhá“ a rovněž věnuje finanční prostředky nemocnicím nebo potraviny potravinovým bankám; rozpočet na dary byl proto zvýšen o pět milionů eur.

„Opětovný rozjezd hospodářství i celé společnosti si vyžádá ohromné úsilí. Zapojit se musí úplně každý,“ říká Oliver Blume, předseda představenstva společnosti Porsche AG. „Je důležité zachovat si pozitivní základní postoj. Každá krize nabízí i příležitosti. A my je chceme využít na maximum.“

Firma původně zastavila výrobu ve svých závodech již 21. března 2020 na období dva týdny s tím, že bude situaci průběžně vyhodnocovat. Z důvodu překážek v rámci globálního dodavatelského řetězce zůstaly závody uzavřeny celkem šest týdnů, protože řádnou výrobu nebylo možné spustit.

Kromě pozastavení výroby se Porsche rovněž rozhodlo zavést řadu dalších přísnějších opatření. Tato zůstanou v platnosti až do odvolání, aby se omezilo zatěžování infrastruktury v místech výroby: to znamená, že na pracovištích mimo přímou výrobu bude i nadále intenzivně využívána práce na dálku a porady se budou konat na bázi video- a telefonických konferencí. I nadále též platí zákaz služebních cest.

Zdroj: Porsche AG
5.květen 2020