Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Přísnější pokuty v Německu

V Německu byl vydán nový katalog, který stanoví pokuty za protiprávní jednání na německých dálnicích, silnicích a ulicích. Tento katalog pokut se týká i českých řidičů, kteří do Německa přijíždějí nebo jím při cestách do jiných států projíždějí, upozornil ve čtvrtek Václav Špička z Autoklubu ČR.

Dlouhodobý rozbor nehodovosti na německých pozemních komunikacích ukázal, že k nejzávažnějším přestupkům dochází v důsledku nedodržení tří zásad bezpečného silničního provozu:
 
*      jet přiměřenou rychlostí,
*      ponechávat dostatečnou vzdálenost mezi jedoucími vozidly,
*      řídit vozidlo ve střízlivém stavu (bez alkoholu a drog).
 
Proto jsou v novém katalogu zpřísněny především pokuty za ty přestupky, které jsou důsledkem nedodržení některé z těchto tří zásad. Změny v pokutovém katalogu jsou nejdůraznější ze všech úprav provedených v katalogu za všechna dřívější léta.
 
Kdo pojede v obci o 21 až 25 km/h rychleji než stanoví pravidla, zaplatí místo dřívějších 50 euro nyní 80 euro. Při vyšším překročení – do 40 km/h je pokuta 160 euro, při překročení rychlosti o více než 40 km/h je pokuta 680 euro (dříve 425 euro) plus odnětí řidičského průkazu na 3 měsíce.
 
I mimo obec jsou pokuty vyšší, pokud řidič bude o 26 až 30 km/h rychlejší než je dovolená rychlost, zaplatí místo dřívějších 50 euro pokutu ve výši 80 euro.
 
Zvýšení pokut nastalo i v případech, když řidič jedoucí za jiným vozidlem neponechá za tímto vozidlem bezpečnou vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním. Výše pokut zde závisí na rychlosti vozidel. Při 80 km/h je to 300 euro, při 130 km/h 400 euro.
 
Když si řidič vymáhá na řidiči před ním jedoucím uvolnění cesty potřebné k předjíždění přerušovaným rozsvěcením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel, může dostat pokutu 100 až 400 euro; dříve to bylo 60 až 250 euro.
 
Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog zaplatí řidič při prvním takovémto poklesku pokutu 500 euro (dříve 250 euro). Při druhém přistižení mu hrozí pokuta 1 000 euro (dříve 500 euro) a při třetím takovémto jednání je místo dřívějších 750 euro pokuta zvýšená na 1 500 euro.
 
Neuposlechnutím červeného světla na signalizačním zařízení řidič ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu. Musí proto místo dřívějších 50 až 200 euro zaplatit 90 až 360 euro.
1.červen 2009